Vår samfunnsrolle

Vår samfunnsrolle

Norsk Pasientforening har vært pasientenes forkjemper i over 30 år. Foreningen er et lavterskeltilbud for alle pasienter. Ingen sak er for liten – eller for stor og komplisert.

Erfaringene fra arbeidet med enkeltsaker
gjør at vi kan gi kvalifisert veiledning til
både pasienter og myndigheter. Norsk
Pasientforening spiller en viktig rolle som
årvåken kritiker av helsevesenet.
Vi skal være en kilde til uavhengig informasjon for
pasienter, politikere, presse og befolkningen for øvrig.

 

Viljen til hele tiden å bli bedre skal være en
drivkraft i et godt helsevesen. Mange av
henvendelsene vi får handler om feil og
mangler som er gjentagende. Det skyldes
at vi ikke lærer av våre feil.

 

*Fire ansatte med helsefaglig bakgrunn *Gir bistand til pasienter og pårørende *Råd og informasjon i faglige/medisinske spørsmål og rettighetsspørsmål *Hjelp til å finne frem i systemet *Et fleksibelt lavterskeltilbud for alle
*2 medisinske rådgivere fast tilknyttet på deltid

 

*Gir informasjon, råd og veiledning

*Gir medisinske vurderinger *Hjelp til å forstå egen situasjon, sykdomsforløp og behandling *Et helsefaglig miljø som også bistår pasienter og pårørende med kompliserte saker

 

*Nettverk av sakkyndige medisinske spesialister

Arbeider med kvalitetsforbedring i helsetjenesten *Bistand over tid i kompliserte saker *Hjelp til avklare hva man feiler eller få riktig behandling *En uavhengig stemme som formidler innsikt i pasienthverdagen
*Nettverk av advokater *Deltar i samfunnsdebatten *Bistand/fullmektig gjennom klage- og erstatningsprosesser *Hjelp til å håndtere krevende møter med helsevesenet  
*Frivillig juridisk bistand     *Hjelp til å møte krevende klage- og erstatningsprosesser  
*Frivillige ledsagere     *Hjelp til å avslutte og komme videre  
Offentlig støtte over statsbudsjettet