Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Vår samfunnsrolle

Vår samfunnsrolle

Norsk Pasientforening har vært pasientenes forkjemper i over 30 år. Foreningen er et lavterskeltilbud for alle pasienter og pårørende i hele landet. Tjenesten er gratis.

Erfaringene fra arbeidet med enkeltsaker
gjør at vi kan gi kvalifisert veiledning til
både pasienter og myndigheter. Norsk
Pasientforening spiller en viktig rolle som
årvåken kritiker av helsevesenet.
Vi skal være en kilde til uavhengig informasjon for
pasienter, politikere, presse og befolkningen for øvrig.

 

Viljen til hele tiden å bli bedre skal være en
drivkraft i et godt helsevesen. Mange av
henvendelsene vi får handler om feil og
mangler som er gjentagende. Det skyldes
at vi ikke lærer av våre feil.

Norsk Pasientforening i media