Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Jeg har kroniske smerter og plager

Smertepasienter og pasienter med kroniske plager opplever for ofte å bli avvist av helsevesenet. De blir ikke tatt alvorlig, ikke sendt videre til utredning, eller de får ikke behandling som hjelper. Det er mange skjulte tragedier i denne pasientgruppen.

Det er to hovedårsaker til at pasienter med kroniske smerter og plager blir avvist av helsevesenet.

Den ene årsaken er at det i mange tilfeller er vanskelig å finne årsaken til plagene. Deler av helsevesenet mangler tilbud som gjør det mulig å stille diagnoser når sykdoms- og smertebildet er sammensatt. Dette gjelder blant annet der den egentlige sykdommen er skjult på grunn av andre problemer, og der pasienten har uvanlige symptomer eller en sjelden kombinasjon av symptomer.

Den andre årsaken til at pasienter blir avvist, er at helsevesenet i mange tilfeller ikke har noe godt og virksomt behandlingstilbud til mennesker med kroniske smerter og plager.

Smertene styrer livet

Pasienter med kroniske smerter forteller hvordan smertene styrer livet deres, reduserer livsglede og livskvalitet, og fortrenger både jobb og sosialt liv. Hverdagen for mange smertepasienter handler om en ting: Å håndtere smertene og de plagene som følger med. Undersøkelser bekrefter at smertepasienter ofte får tilleggsproblemer som søvnmangel, konsentrasjonsproblemer og kronisk tretthet.

Pasienter med kroniske plager som for eksempel diaré og svimmelhet forteller det samme: Hverdagen handler om å håndtere plagene, og tilværelsen krymper. Senvirkning av behandling som for eksempel stråleskadet tarm er et eksempel på en kronisk plage som gjør det krevende å klare hverdagen. Flere pasienter lever med livsvarige plager etter behandling og flere av disse opplever å blir dårlig ivaretatt. Bivirkninger av behandling varer lenger enn helsevesenet anerkjenner.

 

Trehodet troll

Norsk Pasientforening møter tre ganske forskjellige grupper pasienter som alle lider under kroniske smerter og plager. Den ene gruppen søker hjelp fordi de er blitt avvist eller ikke er blitt tatt alvorlig, og derfor aldri har fått noen utredning eller nærmere undersøkelser. Dette er dessverre ganske vanlig, Norsk Pasientforening hører mange slike historier. Urovekkende mange pasienter i denne gruppen har ufullstendige eller misvisende pasientjournaler, fordi det de forteller om symptomer og smerter ikke blir tatt alvorlig, og dermed heller ikke blir skrevet i journalen.

Den andre gruppen forteller at de er tatt alvorlig, deres smerter og plager er registrert og anerkjent, men de har aldri fått svar på hva som kan være årsakene. Dermed har de heller aldri mottatt behandling som hjelper. Mange pasienter i denne gruppen forteller at de blir psykologisert, det vil si at de får beskjed om at deres smerter og plager er eller kan være psykiske. Dette oppleves som en ekstra belastning i en allerede krevende pasienthverdag.

Den tredje gruppen er de pasientene som har fått beskjed om at det ikke finnes noen effektiv behandling for deres smerter og plager, og at de rett og slett må leve med sine problemer som best de kan.

Manglende kunnskap

Det er flere grunner til at pasienter med kroniske plager og smerter altfor ofte blir dårlig behandlet i helsevesenet. Den viktigste grunner er at helsevesenet ikke er organisert på en slik måte at det klarer å ta godt vare på mennesker som har kompliserte og kanskje uklare symptomer, og samtidig sliter med mange plager og problemer samtidig.

Det er også mangel på kunnskap om denne pasientgruppen, og det fører både til avvisning og til at mennesker blir sendt videre uten verken svar eller behandling, og ender som kasteballer i systemet.

Hva kan gjøres?

For pasienter med kroniske plager og smerter er det ekstra viktig å ta med seg en person som kan hjelpe dem både med å fremlegge problemene, og med å notere ned det som blir sagt i møtet med legen(e). Det er også et godt råd å skrive en egen pasientdagbok om hvordan smertene og plagene utvikler seg.

Ta kontakt
vi hjelper deg!

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Hjelpen er gratis

22 00 74 00

post@pasient.no

Send oss en melding

FLERE PASIENTHISTORIER

Muskelsmerter var hjernesvulst

Kvinne (32) hadde store smerter i hode og skuldre. Etter flere års behandling med fysioterapi og betennelsesdempende midler, var hodepinen fortsatt like ille. Fastlegen mente årsaken var psykiske plager. MR påviste hjernesvulst. Begrensede undersøkelser: Da smertene...

les mer

Store smerter ble ikke undersøkt

Mann (58) slet i flere år med økende smerter i bena, hoftene og knærne. Fastlegen sørget ikke for nødvendige undersøkelser. Smertene skyldtes tette blodårer i bekkenet, og forsvant etter en relativt enkel operasjon. Betalte selv: Pasienten hadde store smerter i bena,...

les mer