w

Trenger du hjelp?

22 00 74 00

post@pasient.no

Jeg får ikke rehabiliteringen jeg trenger

Pasienter som ikke passer inn i helsevesenets strenge og firkantede rehabiliteringsopplegg, får ofte ikke den hjelpen de trenger. Konsekvensene er unødig store funksjonstap for pasientene, og unødig store kostnader for samfunnet.

Helsevesenets ferdigsydde rehabiliteringsopplegg passer slett ikke for alle kombinasjoner av lidelse og funksjonstap. Her er et lite knippe ferske eksempler på problemet: Kreftpasienter som er selvhjulpne, kan i utgangspunktet få gode tilbud. Kreftpasienter som ikke er selvhjulpne, har ofte store problemer med å finne rehabiliteringsopplegg som er tilpasset dem. Men slagpasienter som ikke er selvhjulpne, passer stort sett inn i de ferdigsydde oppleggene for pasienter som har hatt slag.

Vanskelighetene for pasienter som skal trene seg tilbake til en vanlig hverdag etter skader, alvorlige sykdommer og operasjoner, stopper ikke ved de firkantede rehabiliteringsoppleggene. Mange rehabiliteringssteder har ikke tilbud til pasienter som får intravenøs behandling, som får sondeernæring eller trenger annen type spesialisert pleie. For pasienter som må ha spesialisert pleie, er det i mange tilfeller ikke mulig å finne et godt rehabiliteringstilbud.

Alternativet for pasienter med andre problemer i tillegg til behov for rehabilitering, er veldig ofte enten sykehjem eller hjemmesykepleie. Men da oppstår øyeblikkelig et annet problem: De færreste sykehjem og hjemmesykepleietjenester har de kvalifikasjonene som er nødvendige for å tilby god rehabilitering.

Rammer mange pasienter

Manglende rehabilitering gir stort tap av livskvalitet, redusert funksjonsnivå, store belastninger for pårørende, og store samfunnsmessige kostnader. Kostnadene som oppstår fordi mange får et altfor dårlig rehabiliteringstilbud, er trolig mye høyere enn prislappen på et godt rehabiliteringstilbud.

Svakhetene og hullene i rehabiliteringsoppleggene rammer mange pasienter. ME-pasienter har ofte store utfordringer når det gjelder rehabilitering, og det er veldig få rehabiliteringstilbud som er tilrettelagt for denne pasientgruppen. Det samme problemet opplever pasienter i alle aldre som har opplevd store funksjonstap på grunn av skader, alvorlige sykdommer eller operasjoner. Pasienter med ulike nevrologiske lidelser har ofte vanskeligheter med å få et tilpasset rehabiliteringstilbud.

Selv pasienter som i utgangspunktet har store muligheter til å bli helt friske igjen, får varig funksjonstap, eller havner på sykehjem, eller blir klienter hos NAV, fordi de ikke får den hjelpen de trenger. En gruppe som altfor ofte ender med unødige funksjonstap, er hofteopererte mennesker over 70 år. For denne gruppen er forventningene til funksjonsnivå ganske lave, så det tilbudet de trenger blir ikke prioritert. Det synes som verdien for et menneske å opprettholde en god funksjon ikke verdsettes høyt nok av helsevesen og myndigheter.

Manglende kunnskap

Det er mange og dårlige grunner til svikten i rehabiliteringstilbudet til norske pasienter. En viktig grunn er at pasienters rehabiliteringsmuligheter stort sett utredes altfor dårlig. Når ingen har oversikt over hvor frisk pasienten kan bli, er det vanskelig å finne et effektivt tilbud. En annen grunn er at leger og annet helsepersonell rett og slett vet for lite om rehabiliteringsmuligheter og rehabiliteringstilbud.

En tredje grunn til problemene er at systemet ikke er laget for å håndtere tunge og krevende rehabiliteringsopplegg. De ferdigsydde oppleggene er stort sett laget for de enkle situasjonene.

Et fjerde problem er at rehabilitering er kommunenes ansvar. Nesten all rehabilitering utover det helt grunnleggende er svært kostnadskrevende, og det har veldig få kommuner råd til. Kommunene mangler også jevnt over kunnskap om pasienters rettigheter når det gjelder rehabilitering, og de har sjelden noe i nærheten av nok medarbeidere som er kvalifisert til å følge opp rehabilitering. Sist, men ikke minst er pasienters krav på rehabilitering uklart formulert.

Hva kan gjøres?

Den enkelte pasient må selv kreve en gjennomgang av sine rehabiliteringsmuligheter, og stå hardt på retten til å få en individuell plan for et rehabiliteringsopplegg, hvis de ferdigsydde oppleggene ikke passer. I og med at helsevesenets kunnskap om rehabilitering har så store hull, er det også et godt råd til pasienter å undersøke rehabiliteringsmuligheter på egenhånd.

Ønsker du å prate med oss?

Send oss dine kontaktdetaljer

SEND OSS EN MELDING

Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger

 


FLERE PASIENT HISTORIER

Info om begravelsesbyrå var alt  han fikk…

Info om begravelsesbyrå var alt han fikk…

Dessverre hender det at pårørende blir  sittende igjen i sjokk og sorg uten å forstå hvorfor deres kjære døde på sykehus. I NRK-dagsnytt i dag morges kunne vi høre Pasientombudet fortelle at de blir kontaktet av fortvilte pårørende som ikke har forstått hva som...

les mer
Kvinne lurt av psykiater for flerfoldige tusen

Kvinne lurt av psykiater for flerfoldige tusen

En kvinne følte seg lurt av psykiater. Hun tok kontakt med oss med spørsmål om det var riktig at pasienter skal betale honorar hos psykiater når man har frikort 1. Selv hadde hun betalt flerfoldige tusen kroner gjennom et års tid som hun var usikker på om spesialisten...

les mer