w

Trenger du hjelp?

22 00 74 00

post@pasient.no

Jeg får ikke behandlingen jeg skal ha

Uvitenhet, stolthet og arroganse i helsevesenet kan stå som en mur mellom pasienter med problemer og den behandlingen de trenger. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det kan være ødeleggende for de menneskene som rammes.

Mange pasienter oppsøker Norsk Pasientforening når de har prøvd alle andre muligheter uten å få hjelp. Det gjør alltid sterkt inntrykk når pasienter forteller at det finnes behandling for deres plager, smerter eller sykdom, men at de har møtt veggen i det norske helsevesenet.

Utfordrende pasienter

Pasienter som utfordrer helevesenets kunnskap, risikerer avvisning oftere enn pasienter med kjente plager, smerter og sykdommer. Dette gjelder blant annet pasienter som lider av sykdommer som er så sjeldne at de må ut av landet for å finne medisinske eksperter som kan hjelpe dem. Pasienter som selv har funnet en behandlingsform i utlandet, løper også en stor risiko for å møte veggen. Mange spesialister vegrer seg for å sende pasienter ut av landet, både for undersøkelser og behandling. Utenlandskontorene som skal avgjøre søknaden spør gjerne samme spesialist som har sagt nei til pasienten om det er behov for å sende pasienten til utlandet og resultatet blir da at søknaden får avslag.

Alle pasienter har rett til ny vurdering, eller ”fornyet vurdering” som det heter i loven. Men de har ingen lovfestet rett til å få en ny vurdering fra en spesialist utenfor Norges grenser, selv ikke når norske spesialister faktisk mangler kunnskap om pasientens medisinske problemer.

Hvis fastlegen eller sykehuset sier nei til behandling i utlandet, er det i praksis ingen muligheter til å få overprøvd denne beslutningen. Vi har mer enn en håndfull eksempler på at pasienter i denne situasjonen har tatt opp private lån, fått diagnose og behandling i utlandet, og blitt friske.

Uvanlige reaksjoner

Pasienter som ikke får noen positiv virkning av den vanlige behandlingen for deres plager, smerter eller sykdom, kan også bli gående uten behandling som hjelper. Det er mange eksempler på at pasienter i denne situasjonen ikke blir lyttet til når de forteller at behandlingen ikke virker. Dette til tross for at norske medisinstudenter lærer at ulike pasienter kan reagere ulikt på samme type behandling. Pasienter som ikke har fått den ventede effekten av en behandling, forteller også ofte at de er blitt utsatt for krenkelser som psykologisering se artikkel Jeg blir krenket.

Får ikke henvisning

Norsk Pasientforening hører mange historier om fastleger og sykehusleger som sier nei til en spesiell type behandling rett og slett fordi legene personlig ikke har tro på akkurat denne type behandling. Dette rammer blant annet pasienter med lidelser som er regnet som vanskelig å behandle, eller der behandlingsformen er ny eller uvanlig. Det skjer også jevnlig at pasienter ikke får henvisning til fysioterapi fordi behandlende lege ikke har tro på fysioterapi som fag.

Pasienter som ikke har fått en klar diagnose, eller ingen diagnose i det hele tatt, er i en særstilling, se artikkel Jeg vet ikke hva som feiler meg.)

Det er flere årsaker til at pasienter ikke får henvisning til spesialister som kan hjelpe dem. De viktigste er mangel på kunnskap hos helsepersonell, manglende samarbeid innen helsevesenet, og en ”jeg vet best”-holdning blant en del medarbeidere i helsevesenet.

Hva kan gjøres?

Pasientene selv bør skrive pasientdagbok, eller be om hjelp til å ta systematiske notater om utvikling i egen sykdom og resultatene av møtene med helsevesenet. Pasienter som ikke får behandling som hjelper, bør også benytte retten til ny vurdering. Denne retten benyttes for sjelden.

Helsevesenet kan gjøre mye for å ta hånd om sin egen kunnskapsmangel. For det første kan det opprettes et online oppslagsverk over behandlingsformer og behandlingssteder. For det andre kan det innføres som en fast rutine å sjekke utenlandske kunnskapsmiljøer. For det tredje kan det etableres et system med objektiv klagerunde når pasienter får nei til diagnostisering eller behandling i utlandet. Det bør opprettes en egen nemnd, der utenlandske spesialister er i flertall.

Ønsker du å prate med oss?

Send oss dine kontaktdetaljer

SEND OSS EN MELDING

Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger

 

FLERE PASIENT HISTORIER

Info om begravelsesbyrå var alt  han fikk…

Info om begravelsesbyrå var alt han fikk…

Dessverre hender det at pårørende blir  sittende igjen i sjokk og sorg uten å forstå hvorfor deres kjære døde på sykehus. I NRK-dagsnytt i dag morges kunne vi høre Pasientombudet fortelle at de blir kontaktet av fortvilte pårørende som ikke har forstått hva som...

les mer
Kvinne lurt av psykiater for flerfoldige tusen

Kvinne lurt av psykiater for flerfoldige tusen

En kvinne følte seg lurt av psykiater. Hun tok kontakt med oss med spørsmål om det var riktig at pasienter skal betale honorar hos psykiater når man har frikort 1. Selv hadde hun betalt flerfoldige tusen kroner gjennom et års tid som hun var usikker på om spesialisten...

les mer