Pasienters problemer

Vi tar i mot henvendelser fra hele landet og alle deler av helsetjenesten, både offentlig og privat helsetjenste. Vår uavhengige posisjon gir oss et godt utgangspunkt for rollen som pasientens forkjemper og talerør, men vi er ikke del av behandlingsapparatet og har ingen beslutningsmyndighet. Vi jobber ut i fra pasient/pårørendes fullmakt og hjelpen er gratis.

HISTORIER FRA PASIENT HVERDAGEN

Det brenner i operasjonssåret – en påregnelig komplikasjon?

Det brenner i operasjonssåret – en påregnelig komplikasjon?

«Man satte umiddelbart i verk slukketiltak med mekanisk kvelning av flammene, vann og etterslukking, og kjøling av området i 20 minutter» - sitat fra sykehusets skadebeskrivelse. Det oppsto dramatikk og komplikasjoner under operasjonen da kvinnen i 50-årene skulle...

Kasteball mellom sykehus etter alvorlig sykkelulykke

Kasteball mellom sykehus etter alvorlig sykkelulykke

En alvorlig nakkeskade resulterte i sykehusopphold og rehabilitering på over 6 måneder for den 53-år gamle mannen. Så fulgte en hverdag med mye smerter- og store funksjonsproblemer. Det gjorde ikke saken bedre at han ble skysset fra sykehus til sykehus uten at han...

Småbarn får også borreliose

Småbarn får også borreliose

Det var ikke før 4-åringen fikk en kraftig skjevhet i ansiktet (som ved et hjerneslag) at familien ble tatt på alvor. Slik følte foreldrene det etter møtet med fastlegen. Har småbarn andre symptomer på borreliose enn voksne og er dermed vanskeligere å diagnostisere?...