Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Pasienters problemer

Vi tar i mot henvendelser fra hele landet og alle deler av helsetjenesten, både offentlig og privat helsetjenste. Vår uavhengige posisjon gir oss et godt utgangspunkt for rollen som pasientens forkjemper og talerør, men vi er ikke del av behandlingsapparatet og har ingen beslutningsmyndighet. Vi jobber ut i fra pasient/pårørendes fullmakt og hjelpen er gratis.

HISTORIER FRA PASIENTER OG PÅRØRENDE

Fra arbeidstaker, mamma og kone til pasient med sjelden diagnose

Fra arbeidstaker, mamma og kone til pasient med sjelden diagnose

Alle mennesker blir sårbare når man en dag går fra å være arbeidstaker, mamma, kone og alle de andre funksjonene man fyller i hverdagen, til å bli pasient. Jeg opplevde å være pragmatisk, løsningsorientert og optimistisk de første månedene, men kombinert med å være...

Statsbudsjett: Legger ned Norsk Pasientforening

Statsbudsjett: Legger ned Norsk Pasientforening

Regjeringen vil kutte bevilgningen til Norsk Pasientforening i forslag til statsbudsjett for neste år. Det betyr i praksis at et lavterskeltilbud til norske pasienter, som har eksistert i 40 år, forsvinner. Norsk Pasientforening er den eneste foreningen i sitt slag i...