Ta kontakt
vi hjelper deg!

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Hjelpen er gratis

22 00 74 00

post@pasient.no

Send oss en melding

Vi hjelper deg gratis

Norsk Pasientforening bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet og føler seg som kasteballer hvor de selv har ansvaret for å samle de løse trådene.

Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Norsk Pasientforening er landsdekkende lavterskeltilbud for alle pasienter og pårørende i Norge.

Dette kan vi hjelpe pasienter og pårørende med

  •  Vi lytter til pasientens og de pårørendes historie
  • I den enkelte sak opptrer vi med fullmakt fra pasient eller pårørende
  • Vi innhenter og gjennomgår journaler for å avdekke svikt og feilbehandling
  • Vi samarbeider med faste medisinske rådgivere i mange av sakene
  • Vi er fullmektige i klage/erstatningssaker og bidrar med medisinske vurderinger der hvor dette anses å kunne ha betydning for resultatet
  • Vi gir råd og støtte gjennom klageprosesser også der hvor pasienter/pårørende fører sin egen sak
  • Vi har som mål å bidra til dialog og dempe konflikter
  • Finne og forstå rettigheter og juridiske problemstillinger, samt digitale plattformer

AKTUELT FRA NORSK PASIENTFORENING

 

 

Småbarn får også borreliose

Småbarn får også borreliose

Det var ikke før 4-åringen fikk en kraftig skjevhet i ansiktet (som ved et hjerneslag) at familien ble tatt på alvor. Slik følte foreldrene det etter møtet med fastlegen. Har småbarn andre symptomer på borreliose enn voksne og er dermed vanskeligere å diagnostisere?...

Bundet til stolen med lakenremser – uverdig behandling

Bundet til stolen med lakenremser – uverdig behandling

Flere ganger fant familien faren på sykehjemmet fastbundet til en stol med lakenremser. Etter to og en halv måned tok de faren hjem. Det er datteren Grete, som selv er sykepleier, som forteller historien til Harstad Tidende. Også Tidsskriftet Sykepleien har skrevet om...

Følg Norsk Pasientforening på sosiale medier

Trenger du en ledsager?

Ledsager kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at dialogen ofte blir mer konstruktiv når en ledsager er med.