Ta kontakt
vi hjelper deg!

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Hjelpen er gratis og du hører fra oss i løpet av 48 timer

22 00 74 00

post@pasient.no

Send oss en melding

 Vi hjelper deg

Norsk Pasientforening er landsdekkende lavterskeltilbud for alle pasienter og pårørende i Norge. 

Vår hjelp er gratis.

Foreningen bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet. Mange føler at de ikke blir hørt, står alene eller blir kasteballer i et system hvor ingen tar ansvar.

Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Dette kan vi hjelpe pasienter og pårørende med

  •  Vi lytter til pasientens og de pårørendes historie
  • I den enkelte sak opptrer vi med fullmakt fra pasient eller pårørende
  • Vi innhenter og gjennomgår journaler for å avdekke svikt og feilbehandling
  • Vi samarbeider med faste medisinske rådgivere i mange av sakene
  • Vi er fullmektige i klage- og erstatningssaker
  • Vi bidrar med medisinske vurderinger der hvor dette anses å kunne ha betydning for resultatet
  • Vi gir råd og støtte gjennom klageprosesser også der hvor pasienter/pårørende fører sin egen sak
  • Vi har som mål å bidra til dialog og dempe konflikter
  • Finne og forstå rettigheter og juridiske problemstillinger
  • Finne frem til skjema, søknader ol på digitale plattformer

AKTUELT FRA NORSK PASIENTFORENING

 

 

Årsmelding 2021

Årsmelding 2021

Du kan lese den her: Norsk Pasientforening - Årsmelding 2021

Norsk Pasientforening har fått ny generalsekretær

Norsk Pasientforening har fått ny generalsekretær

Else Marie Pedersen er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Pasientforening. Hun tar over etter Tove Hanche- Olsen som går av etter snart 7 år i jobben. Else Marie er utdannet sykepleier med fordypning blant annet i akuttmedisin, demensutredning og premature barn-  i...

«Gjør kloke valg» – kampanjen 2021

«Gjør kloke valg» – kampanjen 2021

Det har lenge vært kjent at overdiagnostikk og overbehandling utgjør en risiko for pasienters helse. Legeforeningen lanserte i 2018 kampanjen «Gjør kloke valg», en internasjonal tverrfaglig kampanje som tar sikte på nettopp å redusere overdiagnostikk/overbehandling....

Følg Norsk Pasientforening på sosiale medier

Trenger du en ledsager?

Ledsager kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at dialogen ofte blir mer konstruktiv når en ledsager er med.