Ta kontakt
vi hjelper deg!

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Hjelpen er gratis

22 00 74 00

post@pasient.no

Send oss en melding

Vi hjelper deg gratis

Norsk Pasientforening bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet og føler seg som kasteballer hvor de selv har ansvaret for å samle de løse trådene.

Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Norsk Pasientforening er landsdekkende lavterskeltilbud for alle pasienter og pårørende i Norge.

Dette kan vi hjelpe pasienter og pårørende med

  •  Vi lytter til pasientens og de pårørendes historie
  • I den enkelte sak opptrer vi med fullmakt fra pasient eller pårørende
  • Vi innhenter og gjennomgår journaler for å avdekke svikt og feilbehandling
  • Vi samarbeider med faste medisinske rådgivere i mange av sakene
  • Vi er fullmektige i klage/erstatningssaker og bidrar med medisinske vurderinger der hvor dette anses å kunne ha betydning for resultatet
  • Vi gir råd og støtte gjennom klageprosesser også der hvor pasienter/pårørende fører sin egen sak
  • Vi har som mål å bidra til dialog og dempe konflikter
  • Finne og forstå rettigheter og juridiske problemstillinger, samt digitale plattformer

AKTUELT FRA NORSK PASIENTFORENING

 

 

«Gjør kloke valg» – kampanjen 2021

«Gjør kloke valg» – kampanjen 2021

Det har lenge vært kjent at overdiagnostikk og overbehandling utgjør en risiko for pasienters helse. Legeforeningen lanserte i 2018 kampanjen «Gjør kloke valg», en internasjonal tverrfaglig kampanje som tar sikte på nettopp å redusere overdiagnostikk/overbehandling....

Det brenner i operasjonssåret – en påregnelig komplikasjon?

Det brenner i operasjonssåret – en påregnelig komplikasjon?

«Man satte umiddelbart i verk slukketiltak med mekanisk kvelning av flammene, vann og etterslukking, og kjøling av området i 20 minutter» - sitat fra sykehusets skadebeskrivelse. Det oppsto dramatikk og komplikasjoner under operasjonen da kvinnen i 50-årene skulle...

Høringsuttalelse fra Norsk Pasientforening

Høringsuttalelse fra Norsk Pasientforening

Helse- og omsorgsdepartementet - Saksnr. 21/2814 Høringsuttalelse fra Norsk Pasientforening vedr Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker. Endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av...

Følg Norsk Pasientforening på sosiale medier

Trenger du en ledsager?

Ledsager kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at dialogen ofte blir mer konstruktiv når en ledsager er med.