Ta kontakt

– vi hjelper deg!

Vi gjennomgår journalen for å avdekke svikt og feilbehandling og bistår med å klage.

Hjelpen er gratis

22 00 74 00
post@pasient.no

Send oss en melding

AKTUELT FRA NORSK PASIENTFORENING

Kan ha lurt pasienter for store summer

Kan ha lurt pasienter for store summer

For noen uker siden ble Norsk Pasientforening kontaktet av en person som ønsket å klage på UNN (universitetssykehuset Nord-Norge HF). Han mente  å ha oppdaget at et av sykehusene  jukset med egenbetalingene fra pasientene. Takket være en observant pasient, startet...

Skulle hofteopereres – ble henvist til slankeoperasjon

    Vår pasient – vi kaller henne Laila-  er tidlig  i 70-årene og har jobbet som fisker i nesten 30 år. Hun er overvektig - XL - det har hun vært hele livet og levd godt med det.   Men så begynner hoften å krangle, og fastlegen hennes henviser henne til...

Høringssvar på Høring – Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Høringssvar på Høring – Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

En forutsetning for kvalitet på tjenestene til barn/unge med store og sammensatte behov er nettopp en tilrettelagt organisering og god faglig kompetanse. Tyngst i vektskålen når tiltak skal iverksettes må etter vår mening være brukers/pårørendes kunnskap og opplevelse av tjenestetilbudet. Disse er ofte sammenfallende med spesialisthelsetjenestens vurderinger. Vår erfaring er nokså entydig at faglig tungt forankrede føringer gis for liten vekt når kommunene implementerer tiltak overfor denne gruppen.

Trenger du en ledsager?

Dette kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at dialogen ofte blir mer konstruktiv når en ledsager er med.