Hva kan vi hjelpe med?

Vi lytter til historien din, gir informasjon, råd og støtte. Vi gjennomgår journalen for å avdekke svikt og feilbehandling og bistår med å klage. Hjelpen er gratis.

Opplever du problemer i ditt møte med helsevesenet?

 

Behov for ledsagere

 

Dette kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at dialogen ofte blir mer konstruktiv når en ledsager er med.

 

AKTUELT FRA NORSK PASIENTFORENING

Årlig samarbeidsmøte med NPE

Norsk Pasientforening og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har hatt sitt årlige samarbeidsmøte. Denne gang var det NPE som inviterte. Det ble et konstruktivt møte hvor mange viktige problemstillinger knyttet til saksbehandling og de sakkyndiges arbeid ble...

Årsmelding 2015

Les årsmeldingen her: nett_Norsk pasientforening årsrapport1 2015