Om oss

Norsk Pasientforening (NP) ble etablert i 1983, og driver Kontoret for Pasienthjelp, et lavterskeltilbud for pasienter og pårørende fra hele landet. Kontoret holder til på Stortorvet i Oslo, og gir støtte og hjelp til pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet, og foruten generalsekretær består den faste staben av to pasientrådgivere og en kontormedarbeider.

Kontoret har videre tilknyttet to medisinske rådgivere som bistår i sakene, samt et nettverk av erfarne medisinske spesialister.

Norsk Pasientforening ledes av generalsekretær Tove Hanche-Olsen. Et styre på 8 medlemmer er ansvarlig for virksomheten.

Vår hjelp er basert på og forutsetter solid helsefaglig kompetanse. Både generalsekretær og pasientrådgiverne har derfor helsefaglig bakgrunn og god innsikt i helsevesenets oppbygning og samhandlingen mellom ulike aktører. Vår uavhengige posisjon gir oss et godt utgangspunkt for rollen som pasientens forkjemper og talerør, men vi er ikke del av behandlingsapparatet og har ingen beslutningsmyndighet. Vi jobber ut fra pasient/pårørendes fullmakt, og hjelpen er gratis.

Styret består av:

Styreleder:

Olav Røise – professor dr.med.

 Styremedlemmer:

Dag Bruusgaard – professor em. dr. med.

Eva Bjørnsborg – sykepleier, cand.san, pensjonist

Synne Bernhardt – lege og jurist

Christian Lundin – advokat 

Jan Rudolph – brukerrepresentant

Gunnar Bodahl Johansen – journalist

Varamedlem: Bente Thorbjørnsen – brukerrepresentant