Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Våre verdier

Respekt
Vi er lydhøre for de historiene pasienter og pårørende forteller oss.

Likeverd
Sykdom og problemer i møter med helsevesenet er noe som kan ramme alle. Vi gir hjelp uten å dømme, invadere eller belære.

Engasjement
Vi engasjerer oss for å løse konkrete problemer og for å hjelpe den enkelte til å bearbeide krenkelser og forsone seg med situasjonen.

Lojalitet
Vi står alltid på pasientens og de pårørendes side.

 

Integritet
Streng konfidensialitet og vern om autonomi, integritet og rettigheter er en forutsetning.

Medmenneskelighet
Vi ser den enkelte pasient og pårørende og tilpasser hjelpen til den enkeltes situasjon.

Mot
For oss betyr mot at vi sier fra om problemer, forsvarer pasienters rettigheter, sier fra når systemet svikter og varsler om krenkende eller risikabel pasientbehandling.