Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Norsk Pasientforening er et lavterskeltilbud til pasienter og pårørende fra hele landet. Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. Norsk Pasientforening driver Kontoret for pasienthjelp og tar imot og behandler henvendelser fra pasienter og pårørende. Foreningen mottar årlig driftstilskudd over statsbudsjettet. Vi holder til i Nedre Vollgate i Oslo og blir ledet av en generalsekretær.

Kontoret består av 4 pasientrådgivere og en konsulent, i tillegg har vi 2 medisinske rådgivere tilknyttet foreningen på deltid. Norsk Pasientforening legger stor vekt på å ha pasientrådgivere med helsefaglig kompetanse, god innsikt i helsevesenets oppbygning og forståelse for hvordan samhandlingen mellom ulike aktører i helsevesenet foregår. Alle pasientrådgivere har derfor sykepleiefaglig bakgrunn og solid erfaring fra helsevesenet. Vi har også samarbeid med et etablert nettverk av sakkyndige medisinske spesialister i konkrete pasientsaker.

I mange av henvendelsene inngår rettighetsspørsmål eller spørsmål av annen juridisk karakter og en av våre pasientrådgivere er også utdannet jurist. Ved behov har vi mulighet til å innhente råd fra advokater i enkelte saker.

HISTORIKK

Norsk Pasientforening ble etablert i 1983, av pasienter og for pasienter. På denne tiden var oppmerksomheten rundt pasienters problemer i helsevesenet økende, og med dette oppstod behov for et organ som kunne tale pasientenes sak. En viktig oppgave var å gi en uavhengig vurdering i klagesaker. Foreningen var aktiv utad og hadde betydelig innflytelse. Vi var en pådriver i arbeidet med pasientrettighetsloven (1999), og ivret for å opprette et uavhengig klageorgan. Foreningen var også en bidragsyter i arbeidet med å etablere pasientombudsordningen.

Foreningen er åpen for støttemedlemskap fra enkeltpersoner, grupper, foreninger og bedrifter. Vi har et styret som velges på Årsmøtet.