Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Regjeringen vil kutte bevilgningen til Norsk Pasientforening i forslag til statsbudsjett for neste år. Det betyr i praksis at et lavterskeltilbud til norske pasienter, som har eksistert i 40 år, forsvinner.

Norsk Pasientforening er den eneste foreningen i sitt slag i Norge som hjelper hundrevis av pasienter hvert år. Her kan pasienter og pårørende ringe eller skrive inn og be om hjelp direkte fra rådgiver og helt gratis (kostnadsfritt). Foreningen har kun ansatt helsepersonell og har knyttet til seg en gruppe legespesialister som jobber som rådgivere for pasientene.

Under mottoet ingen ting er for lite og ingen ting for stort, hjelper foreningen pasienter med alt fra å logge seg inn på Helsenorge.no til store og kompliserte saker der pårørende har mistet sine kjære og ikke forstår hvordan det kunne skje. Vi har også juridisk kompetanse og en stab med ledsagere som tilbyr pasienten, pårørende og brukere hjelp i møte med helsetjenesten- til å være med på legebesøk eller undersøkelser -hos fastlege eller på sykehus. En tjeneste som har vist seg nyttig og effektiv både for pasient og lege.

Vi setter nå vår lit til Stortinget og håper at de ser at dette forslaget ikke er i tråd med regjeringens helsepolitikk- en helsetjeneste for alle – også for dem nederst ved bordet.

Styreleder I Norsk Pasientforening professor Olav Røise er sjokkert over forslaget, og håper på at det som i praksis betyr en nedleggelse av Norsk Pasientforening, beror på en misforståelse.