Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

At Norge har en fastlegekrise er gammelt nytt. Men hva skjer med pasienter i kommuner, der fastlegekrisen er på sitt verste? De får beskjed om å avvente til de har blitt sykere.

Røros kommune er en slik kommune. Kommunen ber innbyggere som ønsker time hos fastlegen uten at det foreligger noen plager eller en tilstand som krever kontroll, avvente til situasjonen på legekontoret har bedret seg.

Norsk Pasientforening har blitt bedt av Rørosnytt.no om å uttale seg i saken. Generalsekretær Else Marie Pedersen sier følgende:

– Over kort tid kan Norsk Pasientforening ikke se at oppfordringen fra kommunen har konsekvenser av alvorlig grad. Forutsatt at dette er en kort periode, vil det nok helst gå ut over de som trenger attester, undersøkelser vedrørende førerkort og lignende. Det må dog ikke få Rørosfolk til ikke å sette terskelen for høyt ved opplevde plager, og det burde kommunen presisere – tydelig! Over tid vil dette få negative konsekvenser, da samfunnet trenger medisinske vurderinger av mange slags karakter, for å virke, for eksempel helseattester. Det kan vel også føre til økt press på legevakt. Tilsynsmyndigheter ved statsforvalteren bør informeres på forhånd. Det kan bli et juridisk spørsmål vedrørende kommuners pålagte plikt til å levere helsehjelp.

Men hva er kort periode?

– Kort tid er relativt – det kan godt hende at 14 dager er for lenge. Umiddelbart tenker jeg at en slik løsning ikke bør være lenger enn kanskje 4 uker. Etter dette må kommunen ha på plass leger, eventuelt innleide. Kommunen har en lovpålagt plikt til å levere helsetjenester, sier Generalsekretær ved Norsk Pasientforening Else Marie Pedersen.

Konstituert virksomhetsleder Frode Bukkvoll svarer på kommentarer fra Norsk Pasientforening:

– Med bakgrunn i redusert legekapasitet og store utfordringer med å skaffe nye leger, så ser vi oss nødt til å gjøre prioriteringer. Alle med behov for nødvendig helsehjelp i Røros Kommune skal føle seg trygge på at de får den hjelpa de trenger. Innbyggerne skal derfor ikke være redde for å ta kontakt med legesenteret på telefon ved plager, da vurderinger om videre oppfølging vil bli gjort her. Vi jobber aktivt med å prøve å rekruttere nye leger så snart som mulig, sier Frode Bukkvoll.

Saken er skrevet og publisert i Rørosnytt.no 13/05.2022