Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Trenger du en ledsager?

Pasienter kan ha med seg en ledsager i møte med helsetjenesten

Trenger du en ledsager?

En ledsager kan være et familiemedlem eller en venn, eller en ledsager fra Norsk Pasientforening. Har du behov for å ha med deg noen i dine møter med helsetjenesten, kan vi bistå med dette. Våre tjenester er landsdekkende. 

Hva gjør en ledsager?

Norsk Pasientforening har et korps av frivillige ledsagere. Ledsageren er din støtte i møte med helsetjenesten. Ledsageren er med deg for å lytte og å støtte opp om en konstruktiv dialog. Ledsageren kan hjelpe deg å stille spørsmål, hjelpe deg å huske hva som ble sagt eller besluttet, ivareta dine rettigheter og hjelp til å planlegge og oppsummere møtet.  

Ønsker du å benytte deg av Norsk Pasientforenings ledsagertjeneste så vil det foregå på følgende måte:

  • Du og ledsager vil ha en samtale pr. telefon eller ved et personlig for å planlegge ditt behov for støtte.
  • Ledsageren blir med deg til møtet som din støtte.
  • Du og ledsageren samtaler i etterkant for å oppsummere hva som ble sagt og besluttet i møtet.  

Alle som er en del av Norsk pasientforenings ledsagertjeneste har etablert en avtale med foreningen og har gjennomgått et kurs for få kjennskap til rammer for foreningens formål og virke og hva det innebærer å være ledsager.

Pasientens rett til ledsager

Pasienter og brukere har rett til medvirkning og informasjon. Medvirkning innebærer også at pasienten eller brukeren kan be om at andre personer skal delta i undersøkelsen eller behandlingen. Den enkelte pasient eller brukers ønske om at andre personer skal være til stede når helse- og  omsorgstjenester gis, «som hovedregel» skal imøtekommes (pasient- og brukerrettighetsloven §3-1). Det kan for eksempel gjelde ledsager ved besøk hos fastlegen, på sykehus og/eller poliklinisk.

Hvem kan være ledsager?

Alle kan i utgangspunktet være ledsager. Vi vil gjennomføre et intervju med alle kandidater. 

Alle som er en del av Norsk Pasientforenings ledsagertjeneste har etablert en avtale med foreningen og har gjennomgått et kurs for å få kjennskap til rammer for foreningens formål og virke, og hva det innebærer å være ledsager.

Pasienten får

– Noen som er med
– Hjelp til å planlegge og oppsummere
– Støtte og styrke i samtalen
– Hjelp til å ivareta egne behov
– Hjelp til å stille vanskelige spørsmål
– Hjelp til å huske hva som ble sagt og besluttet

Pasienten får

  • Noen som er med
  • Hjelp til å planlegge og oppsummere
  • Støtte og styrke i samtalen
  • Hjelp til å ivareta egne behov
  • Hjelp til å stille vanskelige spørsmal
  • Hjelp til å huske hva som ble sagt og besluttet