Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Ledsagertjeneste

Behov for ledsagere

Mange pasienter og pårørende som henvender seg til Norsk Pasientforening ønsker å ha med en ledsager i sine møter med helsetjenesten.

Vi ser at dette kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at dialogen ofte blir mer konstruktiv når en ledsager er med.

Hva gjør en ledsager?

En ledsager er med pasienten i møter med helsetjenesten for å støtte, lytte, stille spørsmal, ivareta rettigheter og oppsummere.

Hva innebærer det å være ledsager?

 • Du må kunne bruke noe tid på å være ledsager
 • Behovet for frivillige er størst på dagtid
 • Som frivillig ledsager må du forstå og forplikte deg til Norsk Pasientforenings verdier og mål
 • Du må undertegne avtale om taushetsplikt
 • Som ledsager vil du få jevnlig oppfølging
 • Etter en tids erfaring som ledsager deltar du på en samling med praktisk trening, refleksjon, og undervisning
 • Du får dekket nødvendige utgifter i forbindelse med ledsageroppdraget

Hvem kan være ledsager?

Alle kan i utgangspunktet være ledsager. Vi vil gjennomføre et intervju med alle kandidater. Alle som blir engasjert som ledsagere må delta i et introduksjonskurs.

Fakta om Norsk Pasientforening

Norsk Pasientforening ble etablert i 1983. Vårt formål er å bistå pasienter og parørende som møter problemer i helsevesenet. Vi bruker også våre erfaringer aktivt for å forbedre helsetjenesten.

All hjelp fra oss er gratis for pasient og pårørende.

Pasienten får

 • Noen som er med
 • Hjelp til å planlegge og oppsummere
 • Støtte og styrke i samtalen
 • Hjelp til å ivareta egne behov
 • Hjelp til å stille vanskelige spørsmal
 • Hjelp til å huske hva som ble sagt og besluttet