Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no
Mann (72) var plaget av forstoppelse og gikk til fastlegen, som sa at problemet måtte følges opp. Etter tre uker fikk mannen brev om at han hadde rett til helsehjelp. Brevet sa ikke et ord om hvilken hjelp mannen skulle få, eller når.

Standardbrev Pasienten hadde fått et standardbrev der sykehuset opplyste om de rettighetene han har etter Pasientrettighetsloven. Brevet fortalte at han hadde rett til hjelp innen tre måneder, at han hadde rett til å klage, og hvordan han skulle gå frem hvis han ønsket å klage. De aller fleste pasienter som henvises fra fastlegen til spesialisthelsetjenesten, får denne type brev.

Usikker Pasienten var usikker på hva som skulle skje videre allerede da han gikk ut av fastlegens kontor. Hans forvirring økte da han fikk brevet om rett til helsehjelp og rett til å klage. Han kontaktet sin datter og ba om hjelp. Datteren ringte sykehuset som hadde sendt brevet, og der ble hun avvist med beskjed om at sykehuset hadde taushetsplikt, og at datteren måtte kontakte fastlegen.

Enkel avklaring Datteren tok kontakt med Norsk Pasientforening, som fikk fullmakt og kontaktet sykehuset på vegne av pasienten. Foreningen fikk beskjed om både hvilken undersøkelse mannen skulle til, og når han hadde time. Sykehuset fikk tilbakemelding om at brevet hadde skapt usikkerhet og forvirring.

Norsk Pasientforening møter mange pasienter som ikke får den informasjonen de trenger, eller som får informasjon de ikke forstår. Dette skaper mye usikkerhet, og kan unngås ved en relativt enkel omlegging av pasientinformasjonen fra spesialisthelsetjenesten.