Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no
Jente (16) fikk kraftige p-piller som middel mot uren hud. Legen fortalte ikke at pillene kunne føre til blodpropp. Familien fikk ikke hjelp hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), men vant på alle punkter i retten.

Ingen informasjon Jenta fikk p-piller med høyt østrogeninnhold. Det er velkjent at bruken av slike piller gir fare for blodpropp. Jenta ble ikke informert om mulige bivirkninger av p-pillebruken.

Feil diagnose Etter et par måneders bruk av p-pillene blir jenta tungpustet, og får smerter når hun puster inn. Hun oppsøker legen, som tror plagene og smertene skyldes en forkjølelse. Jenta blir etter hvert alvorlig syk, og innlagt på sykehus der hun blir behandlet for blodpropp i lungen.

Pliktbrudd Foreldrene klaget til Fylkeslegen, som konkluderte med at legen hadde gjort seg skyldig i pliktbrudd. Han hadde ikke fulgt opp jentas p-pillebruk, og han hadde skaffet seg tilgang til en medisinsk vurdering han ikke hadde rett til å lese. Foreldrene var ikke fornøyd med Fylkeslegens avgjørelse. De mente den var for snever. Foreldrene ville blant annet ha endret legens journal. Der hadde han fremstilt telefonsamtaler til jentas mor som møter med jenta selv.

Mange runder Foreldrene ga seg ikke. De henvendte seg til Statens Helsetilsyn, og de anmeldte legen til politiet. Med hjelp fra Norsk Pasientforening krevde familien erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og fikk avslag. Avslaget ble klaget til Pasientskadenemnda, som også avslo kravet. Til slutt gikk familien rettens vei, og vant på alle punkter i Tingretten. Saken ble ikke anket, og dommen mot legen er rettskraftig.

Norsk Pasientforening opplever ofte at det er svært vanskelig for pasienter å få erstatning for mangelfull informasjon, selv om loven gir dem rett til informasjon, og selv i de tilfellene der manglende eller feilaktig informasjon har fått store konsekvenser. P-pillesaken er en av de få som har vært behandlet av rettsvesenet, og det er interessant at retten vurderte kravet annerledes enn forvaltningen.