Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Ambulansen omdirigert til lokalt sykehus

Pasienten ble først innlagt på utenlandsk sykehus, og deretter sendt hjem med ambulansefly så snart han kunne tåle transporten. Ambulansen var på vei mot et større sykehus som har lungespesialister, men underveis ble det oppdaget at mannen hørte hjemme på et annet, mindre sykehus. Mannens familie visste at det mindre sykehuset manglet lungespesialister. Ambulansen ble omdirigert mot familiens advarsler og protester.

Dømte til døden uten å ha vurdert pasienten

Mannens tilstand var kritisk, formen svingte, og familien ble stadig mer bekymret over behandlingen han fikk. De krevde overflytning til det større sykehuset i nærheten, men ble avvist. En av legene ved det mindre sykehuset rådførte seg med en lungespesialist over telefon, og de to legene ble enige om å avslutte all behandling, uten at spesialisten hadde vurdert pasienten. I følge journalen mente de to legene at mannen var døende.

Et siste måltid

Pasienten ble servert et siste måltid, inkludert et glass konjakk. Utover dette fikk han morfin for å lindre smertene, men verken antibiotika eller lungemedisin. Sykehuset tilkalte en prest, familien ble varslet og kom for å ta farvel. Dette ble for mye for mannens datter, som var utdannet sykepleier. Hun la seg demonstrativt i pasientens seng, og nektet å flytte seg før faren ble overført til et sykehus som hadde kunnskap nok til å gi ham aktiv behandling. Etter datterens protestaksjon ble mannen overflyttet til et sykehus med lungespesialister. Her fikk han korrekt behandling, ble raskt bedre, og levde et år til, før han døde av tarmkreft.

Flere lovbrudd

Behandlingen på det mindre sykehuset var en traumatisk opplevelse for mannens familie, og de slet med å legge opplevelsen bak seg. Familien tok kontakt med Norsk Pasientforening, og fikk hjelp til å klage på sykehus til Statsforvalter. Statsforvalteren fattet vedtak om at behandlingen var brudd på spesialisthelsetjenesteloven, pasient og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven. Han kritiserte også at verken pasienten eller de pårørende var blitt rådspurt før behandlingen ble avsluttet.

Familien satte pris på å få medhold hos Stasforvalteren, men er traumatisert av opplevelsen og sliter med å gå videre. Familien venter fortsatt på en unnskyldning fra sykehuset.

Når Norsk Pasientforening undersøker saker på vegne av pasienter, oppdager vi ganske ofte at det har skjedd brudd på både pasienters og pårørendes rettigheter. I denne saken var helsepersonellets håndtering så dårlig at de pårørende fikk psykiske plager i ettertid.