Kvinne (32) hadde store smerter i hode og skuldre. Etter flere års behandling med fysioterapi og betennelsesdempende midler, var hodepinen fortsatt like ille. Fastlegen mente årsaken var psykiske plager. MR påviste hjernesvulst.

Begrensede undersøkelser: Da smertene oppstod første gang, henviste fastlegen kvinnen til undersøkelser ved et større sykehus. Undersøkelsene ble begrenset til røntgen og MR av kvinnens skuldre og nakke, og det ble ikke påvist noen årsak til muskelsmertene.

Behandling uten effekt: Pasienten ble behandlet med fysioterapi og medikamenter. Behandlingen hjalp ikke. Kvinnen slet med daglig hodepine, og etter hvert fikk hun også problemer med stadig kvalme. Over en periode på fire år oppsøkte kvinnen fastlegen jevnlig for å få hjelp til hodesmertene.

Ba om MR av hodet: Pasienten bad om at det også ble tatt MR av hodet hennes, men ble ikke hørt. Fastlegen mente at kvinnens smerter skyldtes problemer med nakke og skuldre, og at forklaringen på disse problemene blant annet var psykiske belastninger.

Legebytte og operasjon: Etter fire år med legebesøk uten at hun fikk hjelp med hodesmertene, skiftet kvinnen fastlege. Da ble det tatt ny MR og røntgen av nakken hennes, og som et bifunn ble det oppdaget at hun hadde forandringer i hodet. Disse forandringene var en hjernesvulst. Kvinnen ble operert for hjernesvulsten. Selve operasjonen var vellykket, men kvinnen hadde pådratt seg både nevrologiske plager og epilepsi, og ble uføretrygdet.

Får ikke erstatning: Kvinnen søkte erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), men fikk avslag. Hun tok deretter kontakt med Norsk Pasientforening for å få hjelp til å klage. Basert på gjennomgang av kvinnens journaler og en sakkyndig vurdering, konkluderte foreningen med at kvinnen hadde fått forsinket diagnose. Vår vurdering var at fastlegen burde henvist pasienten til mer omfattende undersøkelser langt tidligere, da det ble klart at den behandlingen hun fikk ikke fjernet hodesmertene. Kvinnen klaget over avslaget hos NPE, og saken er sendt videre til vurdering i Pasientskadenemnda.

Fastlegens ansvar: I følge fastlegeforskriften har fastlegen ansvar for planlegging, koordinering, undersøkelser og behandling av sine pasienter. Dette ansvaret stiller store krav til fastlegene, og konsekvensene kan bli svært alvorlige hvis fastlegene ikke sørger for nye undersøkelser når en type behandling ikke fører til bedring.

Norsk Pasientforening ser mange eksempler på at pasienter med kroniske smerter ikke blir hørt, og ikke blir tatt alvorlig. Det er dessverre ikke uvanlig at leger som ikke finner noen åpenbare fysiske årsaker til smerteproblemer, konkluderer med at de skyldes psykiske plager.