Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no
Kvinne (73) ble laseroperert på begge øynene med to dagers mellomrom. Kort tid etter fikk hun tåkesyn, dobbeltsyn og smerter. Årsaken var at linsene i begge øynene hennes var satt inn opp ned. Spesialisten som hadde gjort tabbene, oppdaget dem ikke. Et sykehus fant feilene.

Rutineoperasjon: Laseroperasjon av grå stær er en rutineoperasjon det gjøres mange av årlig. Kvinnen ble først operert på det høyre øyet. Da dette øyet ble kontrollert i forbindelse med operasjonen på venstre øyet, ble det oppdaget at hun hadde en blødning. Spesialisten gjorde ingenting med blødningen, og gjennomførte den planlagte operasjonen på venstre øye.

Smerter og tåkesyn: Fire dager etter sin siste operasjon oppsøkte kvinnen fastlegen fordi hun hadde dobbeltsyn, tåkesyn og smerter. Hun ble henvist til øyeavdelingen på sitt lokalsykehus.. Her foretok de et inngrep for å rette på linsen i venstre øye, fordi den stod feil. Dette hjalp ikke. Kvinnen ble undersøkt til sammen seks ganger på den samme øyeavdelingen, uten at det ble funnet flere feil, og uten at det ble foretatt flere inngrep.

Linsene stod opp ned: Fastlegen henviste kvinnen til et nytt sykehus. Her ble det oppdaget at linsene stod opp ned i begge øynene. Hun fikk satt inn en ny linse riktig vei i det venstre øyet, men fikk ikke ny operasjon på det høyre øyet. Det er vanskelig å rette opp mislykkede linseoperasjoner, og stor risiko for å bli skadet ved nye inngrep.

Varige skader: Kvinnen følges fortsatt opp av sykehus nummer to. Hun har dårligere syn enn før operasjonene, smerter og nedsatt livskvalitet. Norsk Pasientforening har gjennomgått kvinnens journaler, og hjulpet henne med å klage til fylkesmannen. Herfra er saken sendt videre til Statens Helsetilsyn, fordi det er kommet flere, lignende klager på den behandleren som feilopererte kvinnen.