Innkalling til ekstraordinært årsmøte - avvikling av foreningens virksomhet

Norsk pasientforening innkaller til ekstraordinært årsmøtet Tirsdag 29. august 2023 kl. 16 i Legenes hus, Skjelderup, Christiania Torv 5, Oslo

Mere informasjon finnes i innkallingen.

Norsk Pasientforening er nedlagt

Norsk Pasientforening, Kontoret for pasienthjelp og den tilhørende Ledsagertjenesten er dessverre nedlagt. Vi beklager dette sterkt, og viser i den forbindelse til vår pressemelding: Norsk Pasienforening legges ned (pdf)

Dersom du har utfordringer i møte med helsetjenesten og trenger råd, veiledning eller hjelp i saker relatert til pasientrettigheter, anbefaler vi deg å ta kontakt med Pasient- og brukerombudet. På sin nettside sier de følgende om tilbudet sitt:

«Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud som skal gi alle landets innbyggere et likeverdig tilbud. Ombudet anser det som sin viktigste oppgave å være tilgjengelig for pasienter og brukere når de trenger ombudets tjenester og bistand. Formålet med pasient- og brukerombudsordningen er å arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Gjennom møter med pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene samler ombudene erfaringer som skal bidra til å bedre kvaliteten i tjenestene.»

Du finner Pasient- og brukerombudets egne sider her: https://www.pasientogbrukerombudet.no/.