Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Vi hjelper pasienter og pårørende

Norsk Pasientforening er en ideell organisasjon. Vi har som formål å bistå pasienter og pårørende som opplever utfordringer og problemer i helsevesenet. Det kan være manglende kontakt og samhandling med offentlige og/eller private helseaktører, spesialisthelsetjenesten, statsforvaltere og kommunehelsetjenesten.

Foreningen legger særlig vekt på god medisinsk og menneskelig behandling.

Vi hjelper pasienter i klagesystemet. Det kan være kommunehelsetjeneste, statsforvaltere eller Norsk Pasientskadeerstatning.

Erfaringene vi får i arbeid med pasientsaker brukes aktivt til å forbedre helsetjenesten og vi deltar blant annet i høringer på Stortinget.

Vi tar imot henvendelser fra hele landet og all hjelp fra oss er gratis. 

HVA GJØR VI

Vi lytter til historien din

Vi gir råd, informasjon og vurderinger i helsefaglige/medisinske spørsmål  og rettighetsspørsmål

Vi innhenter journal og gir hjelp til å forstå eget sykdoms- og behandlingsforløp

Vi avdekker svikt og feilbehandling. Vi arbeider for at pasienter skal få den behandlingen de trenger og har krav på

Vi deltar på pasientmøter og tilbyr ledsager i slike møter

Vi gir bistand og er fullmektig i klagesaker, for eksempel til Statsforvalter og i erstatningssaker som omhandler pasientskade

Vi bidrar til dialog og løsning i vanskelige eller konfliktfylte situasjoner

22 00 74 00

Ta kontakt
vi hjelper deg!

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Hjelpen er gratis

22 00 74 00

post@pasient.no

Send oss en melding