Hva gjør vi

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Vi forsøker å hjelpe alle, men vi prioriterer de som vi mener trenger oss mest.

Foreningens strategi  har som mål  å styrke Kontoret for pasienthjelp samt utvide arbeidet med å hjelpe pasienter og pårørende gjennom frivillig innsats.

Du kan lese mer i Norsk Pasientforening brosjyre

HVA GJØR VI

Vi lytter til historien din
u
Vi gir råd, informasjon og vurderinger i helsefaglige/medisinske spørsmål  og rettighetsspørsmål
Vi innhenter journal og gir hjelp til å forstå eget sykdoms- og behandlingsforløp

Vi avdekker svikt og feilbehandling. Vi arbeider for at pasienter skal få den behandlingen de trenger og har krav på

Vi deltar på pasientmøter og tilbyr ledsager i slike møter
i

Vi gir bistand og er fullmektig i klagesaker, for eksempel til Statsforvalter og i erstatningssaker som omhandler pasientskade

w
Vi bidrar til dialog og løsning i vanskelige eller konfliktfylte situasjoner

22 00 74 00