Hva gjør vi

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Vi forsøker å hjelpe alle, men vi prioriterer de som vi mener trenger oss mest.

Foreningens nye strategi, som ble vedtatt i 2016, har som mål  å styrke Kontoret for pasienthjelp samt utvide arbeidet med å hjelpe pasienter og pårørende gjennom frivillig innsats.

HVA GJØR VI

Vi lytter til historien din

u

Vi gir råd, informasjon og vurderinger i helsefaglige/medisinske spørsmål  og rettighetsspørsmål

Vi innhenter journal og gir hjelp til å forstå eget sykdoms- og behandlingsforløp

Vi avdekker svikt og feilbehandlingvi arbeider for at pasienter skal få den behandlingen de trenger og har krav på

Vi deltar på pasientmøter og tilbyr ledsager i slike møter

i

Vi gir bistand og er fullmektig i klagesaker, for eksempel til Fylkeslegen og i erstatningssaker som omhandler pasientskade

w

Vi bidrar til dialog og løsning i vanskelige eller konfliktfylte situasjoner

22 00 74 00

Vi forsøker å hjelpe alle, men vi prioriterer de som vi mener trenger oss mest.

Foreningens nye strategi, som ble vedtatt i 2016, har som mål  å styrke Kontoret for pasienthjelp samt utvide arbeidet med å hjelpe pasienter og pårørende gjennom frivillig innsats.