Du kan lese høringssvaret her: Avgitt høringssvar 28.04.20 -Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (Covid-19)

Norsk Pasientforening har gitt innspill til flere høringer.