Referanse: 18/3253 Høring: Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 Levert: 18.09.2018 09:58 Svartype: Med merknader Kontakt avsender: Norsk Pasientforening Kontaktperson: Tove Hanche-Olsen Kontakt-e-post: post@pasient.no...