Norsk Pasientforening støtter forslaget til utvalgets forslag til rusreform og intensjonen om å endre samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra straffereaksjoner til hjelp. Samtidig opprettholdes forbudet mot illegale rusmidler og omsetningen.

Du kan lese høringssvaret her: Avgitt høringssvar 15.05.20 Rusreformen

Norsk Pasientforening har levert innspill til flere høringer.