Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

pasientene betalte for mye penger til sykehusetFor noen uker siden ble Norsk Pasientforening kontaktet av en person som ønsket å klage på UNN (universitetssykehuset Nord-Norge HF). Han mente å ha oppdaget at et av sykehusene jukset med egenbetalingene fra pasientene og har dermed fakturert pasienter for altfor mye. Takket være en observant pasient, startet snøballen å rulle.

Over en million for mye

Personen som ringte, mente at han kunne dokumentere at sykehuset rett og slett fakturerte pasientene for langt mer enn de hadde krav på. Avisa Fremover i Narvik ble tipset og satte søkelys på saken. Og det skal vise seg at Universitetssykehuset Nord-Norge har tatt seg godt betalt av pasientene på poliklinikken. Til nå regner man med at de har tatt inn over en million kroner for mye i løpet av 3 år. Men denne summen gjelder foreløpig bare en del av den polikliniske virksomheten. Nå gjenstår det å sjekke resten av virksomhetenes polikliniske behandlingstilbud.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF omfatter 4 sykehus (Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen), i tillegg til Åsgård i Tromsø (psykiatri), flere sentre (5) for psykisk helse og rus, psykiatri og to distriktsmedisinske sentre. Til sammen har de rundt 400.000, det de kaller pasientmøter, i året. Her ligger uten tvil et potensiale for langt større summer over tre år enn den summen som er fremkommet hittil.

Beklager

Direktøren på UNN, Anita Schumacher var nødt til å gå ut og beklage på det sterkeste. Hun bekreftet at det var både ulik og feil praksis når det gjaldt egenbetaling for pasientene. Det man ikke kunne si sikkert var hvor omfattende praksisen har vært. I en pressemelding fra sykehuset sto det: ”Det ser ut til at vi i noen klinikker har tatt betalt for enkelte materialer som det ikke skal tas betalt for”. Sykehuset bekrefter at en gjennomgang av praksis skjedde på bakgrunn av en klage fra en pasient.

I dag er det slik at spesialisthelsetjenesten kan ta en egenandel på 375 kroner. I tillegg kan de forlange 75 kr. ekstra for det de kaller bandasjemateriell (bandasjer og bedøvelse). Men som du ser på faksimile av fakturaen som ble presentert for «vår» pasient, blir prisen for hele besøket mer enn det dobbelte. Summen på bildet kommer i tillegg til egenandelen pasienter må betale hvis de ikke har frikort. Sykehuset beklager selvsagt på det sterkeste det som har skjedd. Nå skal UNN gjennomgå praksisen på alle klinikker.