Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 Norsk Pasientforening takker for muligheten til å komme med innspill til planen. Norsk Pasientforening har gjennom 30 år kjempet for at pasientens stemme skal bli hørt i helsevesenet. Målet om «pasientens helsetjeneste» ble...

Høringssvar på NOU 2018:16 Det viktigste først

Høringens saksnummer: 19/753 Høring: Høring – NOU 2018:16 Det viktigste først Levert: 22.05.2019 21:03 Gruppering av høringsinstanser: Bruker- og interesseorganisasjoner Avsender: Norsk Pasientforening Kontaktperson: Tove Hanche-Olsen Kontakt e-post:...