Høringsuttalelse fra Norsk Pasientforening

Høringsuttalelse fra Norsk Pasientforening

Helse- og omsorgsdepartementet – Saksnr. 21/2814 Høringsuttalelse fra Norsk Pasientforening vedr Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker. Endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende...