Hvorfor er kommunikasjon så vanskelig?

Hvorfor er kommunikasjon så vanskelig?

Tenk deg en situasjon der du har gått til behandling hos en lege over lengre tid. Du er fornøyd med behandlingen og opplever at medisineringen fungerer bra for deg. Så er tiden kommet for fornyelse av resepten og du gjør det du vanligvis gjør – går inn på din...
«Tillitsmodellen» skal gi bedre eldreomsorg i Oslo kommune

«Tillitsmodellen» skal gi bedre eldreomsorg i Oslo kommune

Frem mot 2040 har Oslo kommune beregnet at det vil bli 50 000 flere eldre i kommunen.Det betyr blant annet mange eldre mennesker med flere diagnoser og ulike hjelpebehov.- Dette er en stor utfordring for kommunen- og vi ønsker å være godt forberedt, sier byråd for...
I følge med ledsager ble legebesøket en suksess

I følge med ledsager ble legebesøket en suksess

Pasienten (en kvinne i 40-årene) hadde time hos fastlegen sin. Denne gangen skulle de diskutere medisinering og nedtrapping av medisiner hun fikk for en sjelden lidelse. Etter ønske fra fastlegen skulle det også være med en representant fra spesialisthelsetjenesten på...