Bli medlem

Norsk Pasientforening er en frivillig organisasjon etablert av pasienter og for pasienter. Vi har vært pasientenes forkjemper i over 30 år. Vårt formål er å gi hjelp og støtte til pasienter og pårørende som opplever problemer i helsetjenesten. I tillegg bruker vi våre erfaringer aktivt for å forbedre norsk helsetjeneste.

Det er mulig å støtte opp om arbeidet vårt ved å bli medlem, men medlemskap er ikke en forutsetning for å få hjelp hos oss. Som medlem i Norsk Pasientforening kan du være med på å prege hvordan vi i fellesskap former foreningens virksomhet til beste for pasienter og pårørende som trenger hjelp og bistand i møte med helsetjenesten. Medlemmene gir også foreningen tyngde i møte med helsepersonell og myndigheter. Våre medlemmer gis anledning til å delta på foreningens årsmøte, som avholdes hvert år i slutten av mai.

Les mer om oss og våre verdier og se våre vedtekter.

Medlemskapet koster kr. 150 pr.

Du kan bruke VIPPS. Du går inn på «Kjøp og betal» å søk på Norsk Pasientforening. Merk innbetalingen med «medlemskap» og navn, e-post adresse eller mobilnummer.

Kontingenten kan eventuelt innbetales til 1730.16.32746.

Vi takker for din støtte!

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem i Norsk Pasientforening, kan du klikke her (sende oss en mail til post@pasient.no – vi vil da annullere medlemskapet og sende en bekreftelse på utmeldingen).