Bli medlem

Det er mulig å støtte opp om arbeidet vårt ved å bli medlem, men medlemskap er ikke en forutsetning for å få hjelp hos oss. Som medlem i Norsk Pasientforening kan du være med på å prege hvordan vi i fellesskap former foreningens virksomhet til beste for pasienter og pårørende som trenger hjelp og bistand i møte med helsetjenesten. Medlemmene gir også foreningen tyngde i møte med helsepersonell og myndigheter. Våre medlemmer gis anledning til å delta på foreningens årsmøte, som avholdes hvert år i slutten av mai.

Les mer om oss og våre verdier og se våre vedtekter.

Medlemskapet koster kr. 150 pr. år og betales ved innmelding til kontonummer: 1730.16.32746. Du kan også bruke VIPPS. Trykk på «Send» og søk på 129125 Norsk Pasientforening. 

Følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/Norskpasientforening/

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem i Norsk Pasientforening, kan du sende en e-post til post@pasient.no – vi vil da annullere medlemskapet og sende en bekreftelse på utmeldingen.

 Vi takker for din støtte!