Bli medlem

Norsk Pasientforening arbeider for å bedre pasienters og pårørendes situasjon. Det gjør vi ved å bistå pasienter og pårørende som trenger hjelp i enkeltsaker, ved å delta i råd og utvalg og gjennom å bruke vår erfaring og uavhengige stemme til å si fra om behov for endringer og forbedringer av helsevesenet. Det er mulig å støtte opp om arbeidet vårt ved å bli medlem, men medlemskap er ikke en forutsetning for å få hjelp hos oss. Som medlem har du anledning til å delta på foreningens årsmøte, som avholdes hvert år i slutten av mai.

Medlemskapet koster kr. 150 pr. år og innbetales til 1730.16.32746 eller VIPPS under «Kjøp og betal» nr. 129 125 eller søk på Norsk Pasientforening. I VIPPS skriver du en melding sammen med betalingen og merker med «medlemskap», navn, e-post adresse eller mobilnummer. 

Vi takker for din støtte!