Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no
Kvinne (58) var på legevakten to ganger på grunn av kvalme, oppkast, hodesmerter og store talevansker. Ingen av gangene ble det oppdaget at hun hadde hjerneblødning. Dagen etter ble hun innlagt akutt og operert.

Ingen funn første gang: Kvinnen ringte legevakten første gang etter et døgn med talevansker, smerter og oppkast. Hun ble bedt om å oppsøke legevakten, og ble undersøkt av vakthavende lege. Legen gjorde ingen spesielle funn, og antok at årsaken til kvinnens smerter og talevansker var ”kortvarig hindring av blodtilførsel til hjernen”, forkortet TIA. I følge legevaktens journal hadde kvinnen problemer med å finne ord og fortelle når hun var født. Hun ble rådet til å oppsøke fastlegen neste dag.

Ingen funn andre gang: Kvinnen ble dårligere, og hennes datter, som var hos henne, kontaktet legevakten på ny seks timer etter det forrige besøket. Pasienten ble undersøkt av en ny lege, som ikke fant tegn på nevrologiske problemer, og skrev i journalen at pasienten var klar og orientert. Kvinnen ble sendt hjem nok en gang.

Innlagt og operert: Dagen etter oppsøkte kvinnen sin fastlege, som sørget for øyeblikkelig innleggelse på sykehus. Her ble det oppdaget at hun hadde hjerneblødning, og hun ble sendt til Rikshospitalet for operasjon. Operasjonen var vellykket.

Pliktbrudd: Kvinnen oppsøkte Norsk Pasientforening for å få hjelp til å klage til fylkesmannen. Hun opplevde behandlingen hos legevakten som en alvorlig svikt. Statsforvalter gjennomgikk saken og konkluderte med at den andre legevaktlegen hadde gjort seg skyld i et pliktbrudd i henhold til § 4 i helsepersonelloven. I følge fylkesmannen var det ikke god praksis å sende hjem en pasient som kom med de samme sterke symptomene to ganger i løpet av kort tid: Kvinnens egen sykehistorie var så alvorlig at legevakten burde sørget for innleggelse på sykehus.

Pasientens egen historie er avgjørende for å stille riktig diagnose raskt nok. Norsk Pasientforening har en ubehagelig stor bunke med saker der det fikk alvorlige konsekvenser at pasienten ikke ble hørt.