Store smerter ble avvist

Pasienten hadde store, uforklarlige smerter i halsen og brystet. Hun gikk til legen gang på gang. Hver gang ble hennes smertehistorie avvist: Hun fikk beskjed om at det ikke feilte henne noe. Da hun tok røntgen på grunn av lungebetennelse, ble det oppdaget flere svulster i halsen og brystet. Den største svulsten var som en knyttneve. Diagnosen var lymfekreft. Kreftsvulstene hadde vokst mens legen hadde avvist det hun fortalte om sine symptomer.

Hjerteproblemer ble avvist

Etter tre år med strålebehandling og cellegiftkurer mot kreften, fikk kvinnen problemer med tung pust, økt utmattelse, trykk i brystet og ujevn hjerterytme. Hun oppsøkte legen, som avviste hennes historie, og foreslo at hun ikke skulle ”lytte for mye til kroppen sin.” Da hun i tillegg fikk store smerter i venstre arm, gikk hun til legen igjen. Nok en gang ble hennes historie avvist. Legen fortalte at hun trolig hadde senebetennelse.

Kronisk hjertesvikt

Til tross for at symptomene og smertene stadig ble verre, ble kvinnen ikke henvist til videre utredning og undersøkelser. Til slutt ble hun så dårlig at hun ble sendt til legevakten som akuttpasient. Her ble hun undersøkt av en hjertespesialist, som fant ut at hun hadde flere arr i hjertet, og flere tegn på hjerteinfarkt. Fordi hun hadde gått så lenge uten behandling, lever hun i dag med kronisk hjertesvikt, noe som gir redusert livskvalitet og innebærer at hun må gå til jevnlige kontroller resten av livet.

Velkjente symptomer

Hjerteproblemer er en kjent bivirkning ved strålebehandling, og sykehuset som behandlet lymfekreften hadde gitt en skriftlig orientering om nettopp denne risikoen. Likevel ble hennes dokumenterte og velkjente symptomer avvist, fordi hun var så ung at hun falt utenfor den vanligste gruppen av hjertepasienter.

Søkte erstatning

Denne kvinnelige pasienten oppsøkte Norsk Pasientforening for å få hjelp, etter at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) hadde avvist hennes erstatningskrav. Foreningen gjennomgikk hennes sykehistorie, og fant ut både at det hadde vært svikt i hennes behandling, og at NPE hadde vurdert erstatningskravet uten å ta med flere viktige dokumenter fra journalen hennes. Hun fikk medhold i Pasientklagenemnda.

Norsk Pasientforening ser jevnlig eksempler på at NPE ikke gjør selvstendige undersøkelser og gjennomgå alle sider av en sak før erstatningskrav avgjøres. Foreningen har hjulpet mange pasienter med å klage på avslag, og henter inn egne sakkyndige som bidrar til å opplyse saken.