Ruspasienter går til grunne mens de venter

Ruspasienter går til grunne mens de venter

Det skulle ta nesten tre år før behandlingen kom igang for alvor. I mellomtiden ble guttens psykiske problemer verre og misbruket større. Vi går tilbake i tid- til 2017. Livet til pasienten hadde ikke vært lett. Han har opplevd flere alvorlige hendelser som han sliter...
Hasteoperert etter røff behandling hos gynekolog

Hasteoperert etter røff behandling hos gynekolog

Småbarnsmoren fikk hjelp av Norsk Pasientforening til å søke erstatning hos NPE og klage på legen til Statsforvalter etter den røffe behandlingen hun mottok hos gynekolog som førte til hasteoperasjon. Om pasienten får medhold i NPE, vil tiden vise. En enkel celleprøve...
Pasienten ble behandlet som en prinsesse, mente Pasientreiser

Pasienten ble behandlet som en prinsesse, mente Pasientreiser

Kontakten med Pasientreiser ledet til så mye stress at pasienten flere ganger ble innlagt på sykehus med kraftige anfall av klasehodepine. De nektet å tro på diagnosen hennes inntil hun besvimte under et anfall i møte med sjefen på Pasientreiser og havnet på sykehus....
Oslo kommune kan få ansvaret for 50 000 nye pasienter

Oslo kommune kan få ansvaret for 50 000 nye pasienter

Spesialisthelsetjenesten i Oslo-regionen skal slankes med 150 000 liggedøgn. 50 000 av disse får Oslo kommune ansvaret for. Norsk Pasientforening mener det er stor grunn til bekymring for hvilke konsekvenser dette får for pasientene og for hvordan Oslo kommune skal...
Fastlegevikaren kuttet medisiner uten å snakke med pasienten

Fastlegevikaren kuttet medisiner uten å snakke med pasienten

Tenk deg en situasjon der du har gått til behandling hos en lege over lengre tid. Du er fornøyd med behandlingen og opplever at medisineringen fungerer bra for deg. Så er tiden kommet for fornyelse av resepten og du gjør det du vanligvis gjør – går inn på din...
«Tillitsmodellen» skal gi bedre eldreomsorg i Oslo kommune

«Tillitsmodellen» skal gi bedre eldreomsorg i Oslo kommune

Frem mot 2040 har Oslo kommune beregnet at det vil bli 50 000 flere eldre i kommunen. Det betyr blant annet mange eldre mennesker med flere diagnoser og ulike hjelpebehov. – Dette er en stor utfordring for kommunen, og vi ønsker å være godt forberedt, sier byråd...