Borreliose – en «ikkediagnose» for mange leger?

Borreliose – en «ikkediagnose» for mange leger?

 Dette er en av mange historier Norsk Pasientforening har mottatt om pasienter som har fått borreliose. Felles  for alle sammen er at legene ikke vil høre på pasienten. Flåttsykdom er utbredt- hvorfor kan ikke legene mer om borreliose? Borreliose er ikke gallestein...
Norsk Pasientforening støtter rusreformen

Norsk Pasientforening støtter rusreformen

Norsk Pasientforening støtter forslaget til utvalgets forslag til rusreform og intensjonen om å endre samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra straffereaksjoner til hjelp. Samtidig opprettholdes forbudet mot illegale rusmidler og...
Innkalling til årsmøte 2020 i Norsk Pasientforening

Innkalling til årsmøte 2020 i Norsk Pasientforening

Årsmøtet avholdes digitalt tirsdag 26. mai 2020 kl. 18 med påmelding for betalende medlemmer innen 22. mai. Se vedlegg: Innkalling til digitalt årsmøte 2020 Dagsorden til årsmøte 2020 Forretningsorden årsmøte 2020 2017.01.17 Vedtekter for Norsk Pasientforening  ...
110 stoffavhengige mistet fastlegen sin

110 stoffavhengige mistet fastlegen sin

Norsk Pasientforening: Legene frykter sanksjoner Norsk Pasientforening mener det er en kjent problemstilling at fastleger vegrer seg for å skrive ut benzodiazepiner. Generalsekretær Tove Hanche-Olsen peker på to faktorer: Frykt for sanksjoner fra Helsetilsynet LAR...
Familien reddet livet til pasienten

Familien reddet livet til pasienten

Det begynner med voldsom kvalme, oppkast, feber og svimmelhet. Tørsten er vanvittig og pasienten oppdager blod i urinen. Hun søker hjelp hos fastlegen flere ganger. Fastlegen gir pasienten antibiotika, men hun klarer ikke å gjennomføre kuren. Og det blir bare verre og...

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 Norsk Pasientforening takker for muligheten til å komme med innspill til planen. Norsk Pasientforening har gjennom 30 år kjempet for at pasientens stemme skal bli hørt i helsevesenet. Målet om «pasientens helsetjeneste» ble...