generalsekretær Norsk Pasientforening

Else Marie Pedersen er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Pasientforening.

Hun tar over etter Tove Hanche- Olsen som går av etter snart 7 år i jobben.

Else Marie er utdannet sykepleier med fordypning blant annet i akuttmedisin, demensutredning og premature barn-  i tillegg til studier innen jus, økonomi og ledelse. Hun har bred erfaring som leder både fra hjemmesykepleien, eldreomsorgen, psykisk utviklingshemmede og i spesialisthelsetjenesten.

Hun har også erfaring fra forsikringsbransjen der hun blant annet har sittet i nemnda for helsevurdering i Finans Norge sammen med representanter fra Den norske legeforening. Nemnda har vurdert tvistesaker, klagesaker og/eller vurderinger av komplekse og sammensatte sykdomsbilder.

Else Marie ønsker å bruke sin erfaring til å hjelpe pasienter og pårørende som får trøbbel i helsevesenet. Og en av hennes viktigste oppgaver blir å sette fokus på hvor i Helse Norge skoen trykker.

Vi ønsker Else Marie hjertelig velkommen til en spennende og utfordrende jobb i Norsk Pasientforening!

Følg Else Maries og Norsk Pasientforenings deltakelse i samfunnet på Instagram og Facebook