Innkalling til årsmøte

 

Norsk Pasientforening innkaller til digitalt årsmøte. Innkallingen med informasjon sendes ut på

e-post i de nærmeste dager. Du må være medlem for å kunne delta på årsmøte

Tirsdag 25. mai 2021 – kl. 18.00

 

link til møtet kommer på denne siden 23. mai 2021

 

Denne skal legges under Tittelen som er der nå «Aktuelt fra Norsk Pasientforening»