Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no
Det har lenge vært kjent at overdiagnostikk og overbehandling utgjør en risiko for pasienters helse. Legeforeningen lanserte i 2018 kampanjen «Gjør kloke valg», en internasjonal tverrfaglig kampanje som tar sikte på nettopp å redusere overdiagnostikk/overbehandling. Kampanjen retter seg både mot fagmiljøene og mot pasienter og pårørende, og bygger på et globalt konsept, «The Choosing Wisely Initiative». Gjennom kampanjen oppfordres pasienter til å stille leger og annet helsepersonell spørsmål om nytte og risiko ved undersøkelser og behandling, slik at man sammen kan velge det beste alternativet. Og dette er spørsmålene man oppfordres til å stille:1) Hvorfor må jeg ta denne testen/behandlingen? 2)Hva er risiko og bivirkninger? 3) Finnes det enklere og tryggere alternativ? 3) Hva skjer om jeg ikke gjør noe? Norsk  Pasientforening støtter aktivt kampanjen, som også vil kunne bidra til å styrke pasienters rett til informasjon og medvirkning. I løpet av de siste årene har stadig flere fagmiljøer i og utenfor Legeforeningen sluttet seg til kampanjen (14 medisinske spesialiteter, i tillegg til tannleger, helsesykepleiere, jordmødre, farmasøyter, optikere, kiropraktorer, fysioterapeuter og radiografer). Den 11.11.2021 arrangerer Gjør kloke valg et seminar om medisinsk overaktivitet i Oslo. Samme dag vil vi markere at startskuddet går for Gjør kloke valgs publikumskampanje. Målet for publikumskampanjen er å nå ut til befolkningen og til pasienter og pårørende med informasjon om hva overdiagnostikk og overbehandling er, og konsekvensene av medisinsk overaktivitet. Hovedbudskapet vil være «mer er ikke alltid bedre». For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Maria Tønne på klokevalg@legeforeningen.no. Gjør kloke valg plakaten