Norsk Pasientforening: Bekymret for varigheten av underbemanning

Norsk Pasientforening: Bekymret for varigheten av underbemanning

At Norge har en fastlegekrise er gammelt nytt. Men hva skjer med pasienter i kommuner, der fastlegekrisen er på sitt verste? De får beskjed om å avvente til de har blitt sykere. Røros kommune er en slik kommune. Kommunen ber innbyggere som ønsker time hos fastlegen...
Når fastlegen oppleves som angiver

Når fastlegen oppleves som angiver

I begynnelsen av april var Hanne (50) hos legen. Hennes faste lege var ikke tilstede og hun ble derfor henvist til en turnuskandidat. Lite ante hun at samtalen skulle ende med at hun ble fratatt førerkortet. Bakgrunnen for legebesøket var at pasienten skulle ha en...
En livsfarlig feildiagnose

En livsfarlig feildiagnose

Kulen på låret vokste fra størrelsen på en halv pingpongball til en svulst på 3,8 kg i løpet av knapt fire måneder. Legene påsto hårdnakket at det var et hematom- en blodansamlig under huden. Det skulle vise seg å være et sarkom – kreft i bløtdelsvevet. Pasienten, vi...
Norsk Pasientforening har fått ny generalsekretær

Norsk Pasientforening har fått ny generalsekretær

Else Marie Pedersen er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Pasientforening. Hun tar over etter Tove Hanche- Olsen som går av etter snart 7 år i jobben. Else Marie er utdannet sykepleier med fordypning blant annet i akuttmedisin, demensutredning og premature barn-  i...
«Gjør kloke valg» – kampanjen 2021

«Gjør kloke valg» – kampanjen 2021

Det har lenge vært kjent at overdiagnostikk og overbehandling utgjør en risiko for pasienters helse. Legeforeningen lanserte i 2018 kampanjen «Gjør kloke valg», en internasjonal tverrfaglig kampanje som tar sikte på nettopp å redusere overdiagnostikk/overbehandling....
Det brenner i operasjonssåret – en påregnelig komplikasjon?

Det brenner i operasjonssåret – en påregnelig komplikasjon?

«Man satte umiddelbart i verk slukketiltak med mekanisk kvelning av flammene, vann og etterslukking, og kjøling av området i 20 minutter» – sitat fra sykehusets skadebeskrivelse. Det oppsto dramatikk og komplikasjoner under operasjonen da kvinnen i 50-årene...
Kasteball mellom sykehus etter alvorlig sykkelulykke

Kasteball mellom sykehus etter alvorlig sykkelulykke

En alvorlig nakkeskade resulterte i sykehusopphold og rehabilitering på over 6 måneder for den 53-år gamle mannen. Så fulgte en hverdag med mye smerter- og store funksjonsproblemer. Det gjorde ikke saken bedre at han ble skysset fra sykehus til sykehus uten at han...