Norsk Pasientforening(NP) hjelper pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med helsevesenet. Vi tar imot henvendelser fra pasienter og pårørende fra hele landet, med alle typer diagnoser og fra alle deler av helsevesenet.  Vi arbeider særlig med medisinske spørsmål, men også med rettighetsspørsmål. Norsk Pasientforening får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret som foruten generalsekretær består av tre pasientrådgivere og en konsulent. I tillegg har NP to faste medisinske rådgivere og samarbeider med et nettverk av erfarne medisinske spesialister. Virksomheten ledes av et styre på 7 medlemmer.

 

Norsk Pasientforening søker etter en konsulent på heltid til kontorets drift på Stortorvet 3, Oslo

Vi søker en utadvendt og fleksibel person som liker å snakke med mennesker og som er løsningsorientert. Det er avgjørende at du evner å samarbeide godt da vi er lite team som arbeider tett på hverandre. Du bør videre kunne arbeide selvstendig, være strukturert og nøyaktig.

I tillegg til å ta imot nye henvendelser er de viktigste oppgavene knyttet til kontorets drift. Disse omfatter blant annet en rekke registeringer i vårt saksbehandlingssystem, brukerstøtte, ansvar for post og scanning av dokumenter, holde oversikt over eksterne henvendelser og forespørsler, innkalle til møter, skrive referater, fakturering/bilagsarbeid, skrive brev og holde oversikt over foreningens medlemmer. Du vil arbeide både opp mot organisasjonen generelt og generalsekretær spesielt.

Kvalifikasjoner:

God digital kompetanse er et krav. Videre er det ønskelig med erfaring fra helsevesenet og noe innsikt i budsjettarbeid. Du må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.  Lønn i henhold til Statens regulativ. Innskuddspensjon i Storebrand.

 

Skriftlig søknad og CV sendes til:

Norsk Pasientforening, Postboks 386 Sentrum, 0102 Oslo, eller

på mail post@pasient.no.

Søknadsfrist 19.10. 2020

Har du spørsmål til stillingen må du gjerne ta kontakt med generalsekretær

Tove Hanche-Olsen på tlf 22 00 74 00/90204815