Kontakten med Pasientreiser ledet til så mye stress at hun flere ganger ble innlagt på sykehus med kraftige anfall av klasehodepine.De nektet å tro på diagnosen hennes inntil hun besvimte under et anfall i møte med sjefen på Pasientreiser og havnet på sykehus. Pasientreiser mener at hun ble behandlet som en prinsesse.

Klasehodepine blir i litteraturen beskrevet som kraftige, skjærende eller sprengende smerter som legger seg i eller rundt et øye. Anfallene er gjentatte, med en varighet opptil 3 timer. En pasient forklarer det «som å få  en rødglødende elektrode gjennom øyet og en gjennom tinningen – smertene er infernalske»(NHI).

Pasienten i vår historie har kronisk Cluster/klasehodepine i tillegg til migrene og spenningshodepine. Anfallene hennes er hyppige og svært kraftige. Nylig brakk hun er ribben under et slikt anfall. Hun bor i en annen kant av landet enn der behandlingen finnes. Og alt hun ønsket seg var å komme til og fra behandling hos spesialister i nevrologi i Oslo og København uten å få anfall og helt miste kontrollen over seg selv. Den eneste måten det kunne skje på, var at hun fikk fly med Flexbillett. Med den kunne hun komme fort gjennom sikkerhetskontrollen og søke ro i et eget område for passasjerer (lounge).Stress, menneskemengder, køer og sterke lukter, trigger anfallene. Dyrekjøpt erfaring har vist det. Og både spesialister, fastlege og sykepleiere har støttet henne i søknaden til Kontoret for  Pasientreiser. Men spesialistuttalelser,korrespondanse og telefoner om hennes tilstand var ikke godt nok for dem.

Dårlig kommunikasjon?

Hun søkte Pasientreiser om å få dekket reise for seg og ledsager. Ingen billig fornøyelse , men hun hadde ikke noe valg.De ansatte på kontoret for Pasientreiser var kritiske og hevdet at kravet var urimelig . Ikke minst fordi hun også søkte om å få med seg ledsager på samme billetttype. Men pasienten mente at dette var helt nødvendig fordi hun ville trenge umiddelbar hjelp ved anfall. En person som visste hva de skulle gjøre hvis det skjedde noe.

Så hva var det som gikk så galt?  Var det personkjemi? Var det dårlig dokumentasjon fra pasient og  leger? Hvorfor ble det mengder av saksdokumenter, telefoner og klage til fylkesmannen ute at dette ble løst? Hvorfor mente Pasientreiser at hun ble behandlet som en prinsesse?

Kontoret har et ansvar

Pasientreiser skal vurdere kostnader og tilpasse tilbudet etter pasientens behov. Men spørsmålene trenger seg på : Hvor langt skal kontoret for Pasientreiser gå inn i medisinske diagnoser og dokumentasjon? Hvorfor ble hun ikke trodd? Og hvorfor ble også legene mistenkeliggjort?

Unisont fra spesialistene

Pasienten hadde papirer fra flere spesialister som dokumenterte sykdommen hennes.Der var  det  beskrevet i detalj  hva som trigget anfallene. Dette godtok ikke saksbehandlerne. De stilte i stedet spørsmål ved behandlingen .Ved en anledning  kontaktet de også  et av behandlingsstedene.  Pasienten ble dessuten anbefalt å avslutte pågående behandling og/eller selv dekke kostnadene og søke HELFO om refusjon i etterkant. I tillegg har Kontoret for Pasientreiser  hatt  saken hennes oppe til ”intern revisjon” to ganger i høst.

En av spesialistene skriver i en epikrise – » Hun har hatt mye stress og problemer med Pasientreiser som skal ha beskyldt henne for svindel i forbindelse med pasientreiser. De har også hevdet at hun blir «behandlet som en prinsesse», sitat slutt. .Pasienten er nå tilkjent full uførestønad.

Skal man tolke Pasientreiser i denne saken er det vanskelig å trekke andre konklusjoner enn at Kontoret for Pasientreiser mente at pasienten forsøkte å lure til seg noe hun ikke hadde krav på.

Ble ikke trodd?

Det hele endte med at pasienten ble innkalt til et møte med ledelsen i Pasientreiser. Og da skjedde det fatale. Pasienten var så stresset at hun gikk inn i et voldsomt anfall og besvimte. Hun ble hentet av ambulanse og lagt inn på sykehus.

DA snudde Kontoret for Pasientreiser…