Mannen i 50-årene hadde gjennomgått kreftbehandling og skulle til kontroll hos fastlegen. Svaret fra de første blodprøvene var ikke helt som de skulle, og han ble innkalt til nye prøver. Denne gangen inkluderte legen den såkalte PEth-testen i bestillingen. Han spurte ikke pasienten om det var greit, slik loven krever.

PEth-testen er en markør i blodet som kan si noe om alkoholkonsumet de siste ukene. Problemet for «vår» pasient var bare at ved andre prøvetaking hadde han i mellomtiden vært på to-ukers ferie.Der hadde han hatt et høyere alkoholkonsum enn vanlig. Det var det ingen tvil om.

Et alvorlig alkoholproblem

Etter noen dager mottar mannen prøvesvar fra legen. Til sin store overraskelse leser han der at » på grunn av sterk mistanke om avhengighet av alkohol, ……..informeres du om at førerkortforskriften vedrørende bilkjøring ikke er oppfylt». I tillegg anbefaler legen ham om å bestille en oppfølgingstime dersom han ønsker «å ta tak i dette».

Legen som politi og dommer

Pasienten mottar også et formelt brev fra legen (med kopi til Statsforvalter) om at han har mistet førerkortet. Det vil si, han fikk en advarsel, som i praksis innebærer at hvis han vil ha tilbake «lappen»  må han kunne dokumentere  overfor Statsforvalter at «dommen» er feil,. Skyldig til det motsatte er bevist med andre ord.Etter dette tok pasienten to nye  PEth blodprøver. Den andre prøven viste en betydelig nedgang og den  siste var godt innenfor normalnivå.

Må brukes med skjønn

PEth-markøren gir informasjon om alkoholforbruk de siste ukene. Testen  kan være nyttig i utredning av sykdommer som skyldes skadelig bruk av alkohol. Det er imidlertid store individuelle forskjeller når det gjelder dannelse og nedbryting av PEth. Studier har vist at PEth kan ha en halveringstid på opptil to uker (eller mer). Ut fra en enkelt prøve kan det ikke avgjøres om nivået skyldes jevnt forbruk eller ett større inntak noe tilbake i tid (uker). Det kan heller ikke sies noe eksakt om mengden alkohol som er tatt inn.Et vesentlig poeng er også  selve prosessen fra mistanke om overforbruk og PEth-testing.

 

Alvorlig å miste førerkortet

Hvis legen bestemmer seg for at pasienten har et så alvorlig alkoholproblem at han fortjener å miste førerkortet , er det flere punkter som må oppfylles.Pasienten skal blant annet være informert og samtykke til at det tas prøver. Det er flere blodprøver som må taes parallelt,  som en del av vurderingen. Det skjedde ikke her. Men det viktigste er kanskje at før man går til en så drastisk inngripen i et menneskes liv som det er å bli fratatt førerkortet, må det være etter en grundig vurdering over flere måneder, og i samarbeid med pasienten.