Han ble beskyldt for å lyve om medisinbruken sin og fikk følelsen av at legen mente han var pillemisbruker. Legens inntrykk ble notert ned i pasientjournalen. Mannen som kontaktet Norsk Pasientforening, opplevde at fastlegen med sin holdning la en stor sten til byrden i en allerede svært utfordrende hverdag. Nå vil pasienten ha fjernet legens kommentarer fra journalen sin.

I journalen står det at han ikke snakket sant om sin medisinbruk og at legen ikke kom til å skrive ut flere smertestillende medikamenter før pasienten hadde vært til ny konsultasjon. En ansvarlig holdning av en lege når pasienten bruker sterke smertestillende, vil mange tenke. Men vår pasient opplevde det kun som en mistenkeliggjøring.

Full medisinstopp

Problemene startet da – la oss kalle ham Knut (39), flyttet til et nytt sted. Av praktiske grunner byttet han fastlege.Første møte ble ikke særlig vellykket. Han opplevde legen som stresset og nedlatende, men valgte å gi ham litt «slack». Alle kan ha dårlige dager. Dessuten hadde ikke den nye fastlegen mottatt journalen fra det forrige legekontoret. Dermed hadde han ikke hatt mulighet til å sette seg inn i Knuts sykehistorie. Noen dager etter det første legebesøket, satte Knut seg ned for å bestille medisiner på nettet. Sterke smerter og hevelser i benet gjorde det vanskelig for ham å komme seg rundt. Stor var derfor overraskelsen da han fikk beskjed om at han ikke kunne få ut medisinene han var avhengig av.

Forordnet av spesialist

Dette var medikamenter som i utgangspunktet var forordnet  av en spesialist på smerteavdelingen på et større sykehus der Knut også er pasient. Dette er medisiner som fastlegen skal følge opp. Pasienten kontakter legekontoret og får beskjed om at han ikke får mer smertestillende før han har vært til ny konsultasjon. Knut synes dette er underlig. Han har jo fortalt legen om smertesyndromet han har pådratt seg etter en mislykket benoperasjon. Og han mener han har  forklart nøye om hva han bruker og hvorfor.Han mener dessuten at legen burde vite hvor viktig smertestillende medisiner er for å begrense spredning av smertene ved et kronisk regionalt smertesyndrom (CRPS 2). Den neste konsultasjonen gjorde ikke forholdet mellom dem noe bedre. Det er nå mener legen at Knut har snakket usant om sin medisinbruk og ikke har opplyst om bruk av andre medisiner.

Ut av journalen

Det ender med at de to «skværer opp», Knut ber om at de mye omtalte passusene fjernes. Legen går med på det, men skriver senere i et brev til Knut at han dessverre ikke kan få fjernet teksten, fordi journalnotatene låses ved midnatt det døgnet de er skrevet. Fastlegen gjorde det «nestbeste» og skrev et korrigerende notat som han la i journalen. Men dette godtar ikke Knut. Han er redd for at kommentarene kommer til å «henge ved ham» og vil ha de bort. Så da er spørsmålet: Er det mulig? Og i følge Helsepersonellovens  § 42 er svaret er ja. Firmaet som administrerer dette journalsystemet svarte følgende på vår forespørsel: Legen kan skrive til oss og gi beskjed om teksten som skal fjernes – så gjør vi det. Prisen er 1500.- kroner timen. I følge dataspesialisten vil de bruke cirka en halv time på denne saken. Ikke for mye å betale for å rette opp denne typen feil kanskje?