For 10 år siden var han gjennom en tragisk hendelse i livet sitt og drakk for mye i en periode. Det har han ikke gjort verken før eller siden. Men det hjelper ikke. Takket være journalnotater hos fastlegen, nektes han nå å tegne livsforsikring.Jeg føler meg utsatt for en Kafka-prosess, sier han.

 

Problemene begynte for alvor da fastlegen under en konsultasjon spurte ham om hvor mye han drakk. Mannen svarte i gjennomsnitt 1 flaske vin og 12 pils i måneden. Dette mente legen var mye, særlig med tanke på at han hadde førerkort. Uten å spørre ham, tok legen den mye omtalte blodprøven PEth. Denne blodprøven  er en markør for hvor mye alkohol du har drukket de siste 2-4 ukene, og legen skal spørre deg om du synes det er ok at prøven blir tatt. Prøvesvaret til «vår mann» viste at nivået lå over det normale, men ikke mye. Forklaringen var enkel: etter 10 dager på ferie i New York hadde han åpenbart konsumert mer enn det han gjorde til vanlig – noe mange sikkert kan kjenne seg igjen i . Det hører med til historien at normalområdet for denne blodprøven er mellom 0,00 og 0,30. Mannen hadde 0,33. Han forklarte legen at dette skyldes at han kommet fra New York dagen før, men fastlegen mente at det var bare en (dårlig) unnskyldning. For å bevise at dette nivået ikke var det normale for ham, lot mannen seg teste i to omganger i tiden som fulgte, og begge resultatene lå midt i normalområdet. Dermed sa legen seg fornøyd og fant ingen grunn til å gjøre noe med førerkortet og resultatene ble lagt i journalen.

For tidlig ute

Ikke lenge etter søker mannen om livsforsikring, men får avslag.  Det er vanlig (!) at forsikringsselskapet henvender seg til legen din for å be om helseopplysninger om deg. Dette har de rett til, men de kan ikke be om opplysninger som ligger lenger enn 10 år  tilbake i tid. Vår mann var med andre ord et grensetilfelle. Mannens forsøkte å  forklare at avslaget måtte være en misforståelse , men fikk ikke gehør hos forsikringsselskapet – de  la kun vekt på at legen hadde skrevet i journalen at det hadde vært et overforbruk av alkohol og var ikke villige til å gjøre om på avslaget – Jeg er både sint og fortvilet over det som har skjedd, og føler meg utsatt for en Kafka-prosess iscenesatt av legen. Og det triste er at det er nesten umulig å forsvare seg mot slike leger, sier han.