Finnes det en vei tilbake?

 

Nesen ble slett ikke som du hadde håpet på, eller fasongen på de nye brystene, eller de før  så tunge øyelokkene er plutselig blitt for stramme.

Norsk Pasientforening får stadig henvendelser fra pasienter som føler seg lurt, er misfornøyde med resultatet  eller regelrett svært dårlig behandlet – skal man dømme etter utfallet av operasjonen. Forventningene til plastisk kirurgi er ofte høye – og det er kanskje ikke så rart når du punger ut med titusener av kroner – ja helt opp mot 100 000 for en ansiktsløftning. Men likevel  er det slett ikke sikkert at du får gjort noe med det du opplever som mislykket  uten å betale mange tusen kroner i tillegg til det du har allerede har lagt ut.

I motsetning til vanlige operative inngrep der man har en relativ eller klar indikasjon for å operere – er det ikke slik i plastikk- kirurgiens verden – nødvendigvis.Så allerede der minimaliseres rettighetene helt automatisk.Likevel skal det stilles krav til dem som utfører inngrepene. Det at plastisk kirurgi  er en lønnsom geskjeft i forhold til personer som har forventninger og som kanskje også sliter med selvbilde, er ikke nødvendigvis en god kombinasjon – uansett påhviler det legene et ansvar for informasjon og i samtale med pasienten klargjøre hvilke forventninger de har og hva som er realistisk – Det må være kjernen i estetisk kirurgi at operatørene er seg sitt ansvar bevisst  og at dialogen blir viktig. Kirurgene må så godt det er mulig forstå pasientene forventninger og realitets- orientere dem- selv om det kan bety at pasientene ombestemmer seg.

Det er viktig å understreke at kvaliteten på plastikk-kirurgene selvsagt varierer– mye! Mange klinikker driver seriøst og legger betydelig arbeid i informasjonsvirksomhet og realitetsorientering – noen har aldersgrense og legger vekt på grundige samtaler før inngrepet. Hvor lydhør en motivert pasient er, er selvsagt en annen sak. Men hva skjer når du er misfornøyd med resultatet, og det ikke er åpenbar grunn til å klage på selve det kirurgiske håndverket? Hvilke rettigheter  har du egentlig når du har fått operert nesen din og du får sjokk når du tar av bandasjen? Det er ikke sikkert at kirurgen har gjort noe feil, det er bare det at nesen ser helt annerledes enn det ønsket du formidlet til legen – eller slik nesen så ut med 3D simulert teknikk som kirurgen viste deg under samtalen før operasjonen.

Følelsen av at det ikke er noen vei tilbake når du har vært gjennom en plastisk operasjon og det ikke finnes noen kan utføre ”damagecontrol” når det har gått galt, er forferdelig for den det rammer. Her hos oss har vi opplevd pasienter som har betalt opp mot 200 000 kroner for å korrigert et inngrep – uten å lykkes.

Alle rettigheter-  uten å ha det. Grovt sett snakker vi om to grupper som kontakter oss:  Regelrett og åpenbar feilbehandling (her er det selvsagt grensetilfeller) og de som ikke har fått oppfylt sine forventninger. Være seg det er nese, bryst, intim– eller bukplastikk.

Hva gjør du?

I utgangspunktet har du de samme rettighetene som alle andre pasienter til å søke erstatning. Du kan kontakte kirurgen som kanskje går med på en korrigering uten å ta betalt , eller som tilbyr deg re-operasjon for en viss sum. Men ikke sjelden møter vi pasienter som aldri kunne tenke seg å gå tilbake til kirurgen som opererte dem. Og da blir alternativet å betale en ny kirurg.

Ved feilbehandling har du rett til å klage både til fylkesmann og søke erstatning hos NPE. Og  den prosessen  kan vi i Norsk Pasientforening hjelpe deg med.

Men husk at hvis du bestemmer deg for å få utført et inngrep – ikke ha hastverk – sjekk ut legene – og andres erfaringer. Plastikk kirurgi er et tilbud fra fagfolk. Dette er spesialister der du skal føle deg trygg på at du får god og korrekt informasjon  om  hva inngrepet innebærer og hva som kan gå galt.