Pasienter i skjerming blir holdt på isolat i ukevis med bare en madrass på gulvet. Dørene har inspeksjonsvinduer som minner mer om vakthold enn noe annet, og vinduene på isolatene er enten vanskelig eller helt umulig å se ut av. Dette er noen av funnene Sivilombudsmannen gjorde under et besøk på Sandviken sykehus.

Sivilombudsmann Thor Aage Falkanger  skriver også i en pressemelding at  Sandviken sykehus har strenge regler om hva pasienten får lov til å foreta seg og hvor lang tid av gangen de får snakke med personalet. Samtidig har sykehuset gjort et viktig arbeid for å sikre pålitelige tvangstall, mener ombudsmannen, men dette har de gjort uten samtidig å reflektere over hvorfor de har høy og stadig hyppigere bruk av tvang. Sivilombudsmannen mener at funnene på sykehuset vitner om manglende vilje til å se kritisk på egen adferd, og hvordan holdninger og praksis virker inn på bruk av tvang overfor pasientene.

Klinikken har også hyppig bruk av det som kalles transportbelter. Det gjøres ved at pasientene får på seg belter som begrenser mulighetene til å bevege seg. Sivilombudsmannen skriver at han er redd for at den utbredte bruken av transportbelter kan føre til at mekanisk tvang normaliseres. I følge Sivilombudsmannen er det gjort flere lignende  funn om bruk av skjerming på andre psykiatriske institusjoner.