Dessverre hender det at pårørende blir  sittende igjen i sjokk og sorg uten å forstå hvorfor deres kjære døde på sykehus. I NRK-dagsnytt i dag morges kunne vi høre Pasientombudet fortelle at de blir kontaktet av fortvilte pårørende som ikke har forstått hva som egentlig skjedde da en som sto dem nær døde på sykehus. Dette er en problemstilling vi i Norsk Pasientforening også stadig møter. Pårørende som sitter igjen- lammet av sorg og uten helt å forstå hva som hendte. Og sett utenfra ser det noen ganger ut som om det ikke finnes rutiner for hvem som har ansvaret for å ta seg av de pårørende, lose dem gjennom hendelsesforløpet og forsøke å forklare hvorfor pasienten døde. NRK fortalte i dag morges historien om den eldre mannen som mistet sin kone på sykehus.

Han kunne ikke forstå hvorfor kona hans som hadde KOLS ikke kunne få oksygen slik hun fått ved tidligere innleggelser. Hun døde under et døgn etter at hun ble lagt inn, og alt ektemannen fikk av informasjon var et ark med adressen til et begravelsesbyrå.  Norsk Pasientforening har god erfaring med å arrangere møter mellom pårørende og sykehuset, der de involverte helsearbeiderne forsøker å kaste lys over hva som egentlig skjedde og der pårørende får en mulighet til å stille spørsmål. Hver gang erfarer vi hvor utrolig mye et slikt møte betyr i prosessen og bearbeidelsen av sorgen.  For ikke lenge siden arrangerte Helsetilsynet et erfaringsseminar nettopp om pårørendes rolle der Norsk Pasientforening også deltok. Flere av innlederne på seminaret hadde fått hjelp hos Norsk Pasientforening.