Han er 7 år, har store problemer med magen sin, er utagerende og utredes for autisme og psykisk utviklingshemming. Etter tre uker på sykehus i Vestfold, blir han sendt til Rikshospitalet. Der blir han operert, får stomi og pose på magen.Dagen etter operasjonen har han store smerter, er aggressiv, slår rundt seg og velter drikke utover sengetøyet. Da får mor overlevert sengetøy med beskjed om å ordne opp. Dag 3 bestemmer legen at det er medisinsk forsvarlig at mor tar ansvaret for sønnen og kjører ham tilbake til sykehuset i Vestfold for videre oppfølging.Det tør ikke mor. Sønnen er svært blek, spiser knapt- har fått tarmen ut på magen og har mye vondt og mor er redd for å ha ham alene i bilen. Hva hvis han blir aggressiv? Eller utagerende? Hva hvis noe skjer med stomien under transporten? Dermed er heller ikke drosje et alternativ.Hun mener han bør transporteres liggende og ha mulighet for å få hjelp underveis- dermed blir Helseekspressen løsningen.Men det skal vise seg at Helseekspressen ikke hadde et liggetilbud denne dagen, i tillegg var bussen forsinket og da de endelig kom frem, var 7-åringen sterkt smertepåvirket og fullstendig utmattet. Er dette pasientens helsetjeneste? På sykehuset i Vestfold beholdt de ham i en uke.