Det har lenge vært kjent at overdiagnostikk og overbehandling utgjør en risiko for pasienters helse. Legeforeningen lanserte i september kampanjen «Gjør kloke valg», en internasjonal tverrfaglig kampanje som tar sikte på nettopp å redusere overdiagnostikk/overbehandling. Gjennom kampanjen  oppfordres pasienter til å stille leger og annet helsepersonell spørsmål om nytte og risiko ved undersøkelser og behandling, slik at man sammen kan velge det beste alternativet.

Og dette er spørsmålene man oppfordres til å stille:1) Hvorfor må jeg ta denne testen/behandlingen? 2)Hva er risiko og bivirkninger? 3) Finnes det enklere og tryggere alternativ? 3) Hva skjer om jeg ikke gjør noe?

Norsk  Pasientforening støtter aktivt kampanjen, som også vil kunne bidra til å styrke pasienters rett til informasjon og medvirkning. Du kan lese mer om kampanjen her: https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/