En kvinne følte seg lurt av psykiater. Hun tok kontakt med oss med spørsmål om det var riktig at pasienter skal betale honorar hos psykiater når man har frikort 1. Selv hadde hun betalt flerfoldige tusen kroner gjennom et års tid som hun var usikker på om spesialisten hadde krav på. Svaret er at  hvis vedkommende lege har driftsavtale, noe denne psykiateren  hadde, så kan denne ikke kreve honorar. Kvinnen som ringte oss hadde med andre ord blitt lurt.

Og her kan du lese om reglene for Frikort 1 som har et egenandelstak i 2018 på 2.258 kroner:

Frikort for helsetjenester utstedes når pasienten har betalt over et visst beløp i egenandeler innenfor et kalenderår. Når pasienten viser frikort hos lege eller sykehus, slipper hun eller han å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Alle privatpersoner må betale en egenandel ved bruk av det offentlige helsevesenet. Egenandelstakene gjør at du ikke trenger å betale mer enn beløpet som er taket. Men i en god del tilfeller har spesialistene anledning til å kreve en egenandel som eksempelvis skal dekke ekstra materiell- bandasjer o.l.

Dette inngår i egenandelstak 1:

  • legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept
  • legehjelp
  • psykologhjelp
  • sykehus/poliklinikk
  • laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser og behandling
  • pasientreiser

Bildet i dette innlegget er et illustrasjonsfoto.