Etter to dramatiske fødsler får kvinne (35) løfte om at hun vil få keisersnitt når hun skal føde sitt tredje barn. Sykehuset bryter løftet. Fødselen blir komplisert, barnet skades, og moren blir traumatisert. Hun får ingen beklagelse.

Ba om forsikring Kvinnen var engstelig etter å ha vært gjennom to langvarige og traumatiske fødsler. Før hun ble gravid for tredje gang, oppsøkte hun sykehuset, fortalte om sine vonde opplevelser, og spurte om hun kunne få et planlagt keisersnitt hvis hun ble gravid igjen. Hun ble godt mottatt på sykehuset, opplevde at hun møtte forståelse, og så frem til sin tredje graviditet.

Ble overtalt Kvinnen møtte en ny lege hver gang hun kom til kontroll, og opplevde at legene ikke kjente hennes historie. Under kontrollene møtte hun adskillig mindre forståelse enn hun hatt fått før hun ble gravid, og hun ble overtalt til å gjennomføre en normal fødsel. Hun understreket gang på gang at hun likevel ville ha keisersnitt hvis fødselen trakk ut og ble langvarig, og dette ønsket ble skrevet inn i journalen.

Ny traumatisk fødsel Kvinnen hadde stolt på at sykehuset ville ta godt vare på henne, men hun fikk en ny dramatisk fødsel. Til tross for at fødselen tok lang tid, fikk hun ikke keisersnittet hun var lovet, hun fikk bare en serie løfter om at keisersnitt ville bli vurdert. Etter over to døgn med rier var kvinnen helt fortvilet, og ba nok en gang om keisersnitt. Det ble omsider utført. Under et døgn etter fødselen fikk barnet spasmer og ble sendt til barneklinikken, der det ble konstatert en fødselsskade.

Ingen beklagelse I møte med sykehuset etter fødselen fikk kvinnen verken noen beklagelse eller noen innrømmelse av at barnets skade var en fødselsskade. Hennes klage over sykehusets løftebrudd ble avvist, og hun ble beskyldt for å ha gitt feilaktige opplysninger om lengden på fødselen.

Trengte forklaring Kvinnen oppsøkte Norsk Pasientforening for å få hjelp til å følge opp det hun opplevde som et løftebrudd fra sykehuset, et løftebrudd med store konsekvenser. Foreningen fulgte opp med et brev på vegne av kvinnen. Svaret fra sykehuset gjorde vondt verre, og ble en ekstra belastning i en vanskelig situasjon. Kvinnen fikk nok en gang ingen beklagelse, kun en beskjed om at retningslinjene var fulgt.

Norsk Pasientforening hører mange historier om pasienter som opplever at de blir overkjørt, og at det de forteller ikke blir tatt alvorlig. Slike opplevelser er krenkende, og i mange tilfeller kunne problemer og traumer vært unngått med ydmykhet, en unnskyldning og menneskelig forståelse fremfor henvisninger til at retningslinjer og lovparagrafer er oppfylt. Krenkelser kan gjøre det ekstra vanskelig for pasienter å legge vonde opplevelser bak seg og gå videre.